Що е И.З.И?
Уводни знания
Смисълът на богатството
Какво трябва всеки да знае за икономиката и просперитета?
Стопански феномени и стопанска политика
Пазар и държава
Икономическите софизми на Фредерик Бастиа
Икономически буквар  
"Икономически размисли" на Дуайт Р. Лий
Поуки от стопанската история
Въпроси и отговори
Форум
Полезни връзки

Курсове:

Курс "Как работи пазарът" от проф. Пиер Гарело
Курс "Икономика и права на собственост" от проф. Ричард Строуп


Лекционни курсове към Стопански факултет на Софийски университет

Нова институционална икономика
  от д-р Георги Ганев

Свободата като стопански феномен
Красен Станчев и Лъчезар Богданов


Лекционни курсове към Философски факултет на Софийски университет

Трудният процес на глобализация
Красен Станчев, Георги Ангелов и Мартин Заимов


ИНСТИТУТ
ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО

Преглед на стопанската политика

©
Материалите, публикувани на www.easibulgaria.org са обект на авторско право. Препечатването им става единствено със съгласието на авторите и с изрично позоваване на източника.

Икономически буквар

В тази рубрика на И.З.И. може да намерите текстове, които ще помогнат на читателите да се ориентират в специализираните икономически анализи, термини и дискусии. Общественият обсъждания на актуални политически и стопански събития е до голяма степен предопределен от значението, който участниците влагат в използваните думи. Икономическите термини са метафори, зад които стоят стопански феномени, институции и принципи. Когато термините загубят връзка с първоначалното си значение, тяхната употреба носи повече объркване, отколкото полза. Това е особено вярно за често използваните "валутен борд" и "обществено благо", които медии, политици и експерти намесват на практика във всяка дискусия. Тук ще намерите материали, които обясняват какво стои зад различни икономически метафори.

Това не е нито речник, нито учебник по икономика. Букварът е наръчник от кратки материали, които подпомагат разбирането на икономическия речник. Но текстовете са и първа стъпка към разбирането на метода на икономическата наука, принципите на стопанските взаимодействия и възможните ефектите от различните стопански политики. Различните описания в този наръчник могат да се сравнят с всеки друг източник, който Ви е под ръка. Ние просто искаме да възбудим Вашето любопитство и ако е възможно да Ви помогнем да придобиете критичен поглед към онова, което Ви казват за стопанския живот. Но какво е критика? Критика не е просто да изкараш, че някой не е прав. Критиката е определяне на границите на валидност на различните мнения. Тя не е възможна без съмнението.

Бихме се радвали, ако формирате у себе си критично отношение и към обясненията, които ще намерите тук.

Приятно четене!
Икономика в дванадесет ключови понятия:

Джобен глосарий
на основни понятия,
начала и предположения на икономическата наука


Предприемачът като откривател:

Четиво за тези, които създават, и онези, които им пречат


Читалня
Що е БВП?
Митове за БВП
Банкова и кредитна система
За пчелите и маяците
Какво е валутният борд
Защо валутните курсове се отклоняват от паритета на покупателните сили (ППС)
Как да четем и разбираме търговската статистика? /Мартин Димитров/
Теорията на играта
"Обобществяване" на обществения ред
Пазарен провал
Конкуренцията като откривателство /Лъчезар Богданов/
Обратен подбор
Морален риск
Речник на икономиката в сянка

Речник на понятията при Луидвиг фон Мизес
Субективна теория на стойността
Нужди (потребности)
Разход
Капитал
Капитализъм
Праксиология

Библиотека
Foundation for Economic Education
Cato Institute
Cato University
Liberty Fund, Inc.
Institute for Economic Studies Europe
Institute of Economic Affairs
Fraser Institute
The Heritage Foundation
Atlas Economic Research Foundation
American Enterprise Institute for Public Policy Research
The Adam Smith Institute
Hayek Center for Multidisciplinary Research
Ludwig von Mises Institute
Bulgarian National Bank
World Bank
World Bank Institute
International Monetary Fund
OECD
Economic Education Center
Stargazer Library
Mark Bernkopf's Central Banking Resource Center