Що е И.З.И?
Уводни знания
Смисълът на богатството
Какво трябва всеки да знае за икономиката и просперитета?
Стопански феномени и стопанска политика
Пазар и държава
Икономическите софизми на Фредерик Бастиа
Икономически буквар  
"Икономически размисли" на Дуайт Р. Лий
Поуки от стопанската история
Въпроси и отговори
Форум
Полезни връзки

Курсове:

Курс "Как работи пазарът" от проф. Пиер Гарело
Курс "Икономика и права на собственост" от проф. Ричард Строуп


Лекционни курсове към Стопански факултет на Софийски университет

Нова институционална икономика
  от д-р Георги Ганев

Свободата като стопански феномен
Красен Станчев и Лъчезар Богданов


Лекционни курсове към Философски факултет на Софийски университет

Трудният процес на глобализация
Красен Станчев, Георги Ангелов и Мартин Заимов


ИНСТИТУТ
ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО

Преглед на стопанската политика

©
Материалите, публикувани на www.easibulgaria.org са обект на авторско право. Препечатването им става единствено със съгласието на авторите и с изрично позоваване на източника.

Въпроси и отговори

Ако сте прочели текстовете в останалите рубрики на И.З.И., предполагаме, че имате много въпроси. Основната идея за публикуването на тези материали е да стимулират икономически начин на мислене и задаване на въпроси.

Ако пък искате да разберете каква е връзката между принципите на икономическата наука и стопанството на страната Ви, региона, фирмата или дори личното Ви домакинство, това е мястото да зададете Вашите въпроси.

Ако сте любопитни и не можете да намерите нужната книжнина в дадена област от икономическото знание, ние ще се опитаме да Ви помогнем.

По тези теми, както и за всичко, което страницата на И.З.И. провокира у Вас, можете да пишете на:

Д-р Красен Станчев, изпълнителен директор на ИПИ и уредник на И.З.И. : stanchev@ime.bg

Обещаваме, че ще направим всичко възможно, за да Ви отговорим!