Що е И.З.И?
Уводни знания
Смисълът на богатството
Какво трябва всеки да знае за икономиката и просперитета?
Стопански феномени и стопанска политика
Пазар и държава
Икономическите софизми на Фредерик Бастиа
Икономически буквар  
"Икономически размисли" на Дуайт Р. Лий
Поуки от стопанската история
Въпроси и отговори
Форум
Полезни връзки

Курсове:

Курс "Как работи пазарът" от проф. Пиер Гарело
Курс "Икономика и права на собственост" от проф. Ричард Строуп


Лекционни курсове към Стопански факултет на Софийски университет

Нова институционална икономика
  от д-р Георги Ганев

Свободата като стопански феномен
Красен Станчев и Лъчезар Богданов


Лекционни курсове към Философски факултет на Софийски университет

Трудният процес на глобализация
Красен Станчев, Георги Ангелов и Мартин Заимов


ИНСТИТУТ
ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО

Преглед на стопанската политика

©
Материалите, публикувани на www.easibulgaria.org са обект на авторско право. Препечатването им става единствено със съгласието на авторите и с изрично позоваване на източника.

"Икономически размисли" на Дуайт Р. Лий

В тази рубрика ви представяме подбрани есета от професор Дуайт Лий, публикувани като поредица в списание "Идеи за свободата", издавано от Фондацията за икономическо образование.

Дуайт Лий защитава докторската си дисертация в Университета на Калифорния, Сан Диего, през 1972 г. Оттогава преподава последователно в Университета на Колорадо, Техническия университет на Вирджиния, Университета "Джордж Мейсън", и от 1985 г. до наши дни - в бизнес колежа "Тери" към Университета на Джорджия, където е Рамзи професор по икономика и частно предприемачество. Изследванията на проф. Лий покриват различни области, сред които икономика на околната среда и природните ресурси, икономика на обществения избор и публични финанси.

На разположение в библиотеката на Института са две негови книги:

1. Economics in Our Time, Dwight R. Lee and Robert F. McNown, Science research Associates INC / SRA/, 1983;
2. Failure and Progress: The Bright Sight of the Dismal Science, Dwight R. Lee and Ricahrd B. McKenzie, CATO Institute, 1993.

Публикуването на тази поредица на страниците на И.З.И. е част от усилията ни да разширим достъпа на българската публика до качествени знания за основните принципи в икономическата наука. Специално за страниците на И.З.И. създадохме джобния глосарий "Икономиката в дванадесет ключови понятия" и "Предприемачът като откривател" . Но част от проблема с разбирането и прилагането на основните принципи и закономерността на икономическата наука е в откриването на връзка между събитията от живота и логическите заключения, които следват от тях. Текстовете, които предлагаме на вашето внимание, са идеален инструмент за "разбирането" на смисъла на принципите и понятията в икономиката и пренасянето им върху стопанските феномени, случващи се около нас.

Преводите на текстовете са дело на студенти от Асоциацията на либералните студенти, които пожелаха да допринесат за развитието на И.З.И. по време на лятната ваканция. Засега, преводите са дело на Георги Ангелов, Жанета Николова и Димитър Чобанов.

Търсене и предлагане (ново)

Политиката и външната търговия (ново)

Сравнителни предимства (ново)

Сравнителни предимства - продължение (ново)

При липсата на права на собственост (ново)

Разходите трябва да бъдат разкривани, не укривани (ново)

Ценовите тавани причиняват дефицит и по-високи разходи (ново)

Склонността към предпочитане на правителството пред пазара

Големите разходи за директиви и контрол

Доволни ли са хората от ефикасното равнище на замърсяването?

Проблемът със защитата на околната среда

Политиката и външната търговия

Обществено сътрудничество, добри намерения и стимули

Силата на стимулите

Обществено сътрудничество и пазар

Специализация и богатство

Пазарите и свободата

Ценови подове, излишъци и минимална заплата

'Цензуриране' на призивите за подкрепа

Пазарът на честността

Възможности и разходи

Алтернативни разходи и скрити изобретения

Частна собственост и алтернативни разходи

Създаване на работни места срещу създаване на богатство

Икономическите предимства на обвързване със свободатаИкономика в дванадесет ключови понятия:

Джобен глосарий
на основни понятия,
начала и предположения на икономическата наука


Предприемачът като откривател:

Четиво за тези, които създават, и онези, които им пречат


Библиотека

Tech Central Station

Bulgarian Macroeconomic Association

Foundation for Economic Education

Cato Institute

Cato University

Liberty Fund, Inc.

Institute for Economic Studies Europe

Institute of Economic Affairs

Fraser Institute

The Heritage Foundation

Atlas Economic Research Foundation

American Enterprise Institute for Public Policy Research

The Adam Smith Institute

Hayek Center for Multidisciplinary Research

Ludwig von Mises Institute

Bulgarian National Bank

World Bank

World Bank Institute

International Monetary Fund

OECD

Economic Education Center

Stargazer Library

Mark Bernkopf's Central Banking Resource Center