Що е И.З.И?
Уводни знания
Смисълът на богатството
Какво трябва всеки да знае за икономиката и просперитета?
Стопански феномени и стопанска политика
Пазар и държава
Икономическите софизми на Фредерик Бастиа
Икономически буквар  
"Икономически размисли" на Дуайт Р. Лий
Поуки от стопанската история
Въпроси и отговори
Форум
Полезни връзки

Курсове:

Курс "Как работи пазарът" от проф. Пиер Гарело
Курс "Икономика и права на собственост" от проф. Ричард Строуп


Лекционни курсове към Стопански факултет на Софийски университет

Нова институционална икономика
  от д-р Георги Ганев

Свободата като стопански феномен
Красен Станчев и Лъчезар Богданов


Лекционни курсове към Философски факултет на Софийски университет

Трудният процес на глобализация
Красен Станчев, Георги Ангелов и Мартин Заимов


ИНСТИТУТ
ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО

Преглед на стопанската политика

©
Материалите, публикувани на www.easibulgaria.org са обект на авторско право. Препечатването им става единствено със съгласието на авторите и с изрично позоваване на източника.

Смисълът на богатството

В рубриката "Смисълът на богатството" ще се опитаме да ви запознаем с основните фактори, които обясняват защо някои страни са богати, а други не.

През втората половина на ХХ-ти век на бял свят се появяват множество книги и научни трудове в търсене на причините за бедността. Преди това, през ХІХ век такава е самоосъзнатата мисия на утопистите, ранните социалисти и частично на комунистите марксисти. Днес приоритетите на редица международни организации, занимаващи се с икономически и политически изследвания или пък с финансиране на проекти от името на ООН (например Световната банка, ПРООН и пр.), включват борба с бедността по света. Търсенето на добри стопански политики, които да повишат доходите на хората, много пъти започва с изследване на факторите на бедността.

В И.З.И. ние сменяме подхода и започваме по друг път. За нас бедността не е феномен, нуждаещ се от обяснение. Тя е естественото състояния на нещата; през по-голямата част от историята на човешката цивилизация и на повечето места по света хората са били и остават бедни. Всъщност именно богатството и просперитетът са рядко явление, възникнало относително отскоро. Най-масовите програми за подпомагане на бедността днес се основават на идеята да се вземе от онези, които имат и да се даде на тези, които нямат. Такива са и идеите на съвременните "антиглобалистки" движения. Някои по-сложни програми търсят начини да премахват пречките бедните сами да увеличават своите доходи. Във всички тези случаи става дума за едно за създаването на богатство, от което дори чрез механизма на преразпределение и бедните и не дотам заможните биха имали полза. Ето защо смятаме, че е от първостепенно значение да се полагат усилия именно за разбиране и създаване на предпоставките за създаването на богатство, а не в търсенето на причините за бедността. С други думи, бедността не е нищо повече от липса на богатство, и това разбиране може да помогне за формулирането и прилагането на стопанска политика на растеж и просперитет.

Предлагаме на вашето внимание книгата на Марк Сванепуул "Пътят към забогатяване", издадена през 1998 г. от Института за либерални изследвания (И.Л.И.). И.Л.И. държи правата за издаване на български и ни ги предостави с охота за целите на И.З.И. Авторът (в оригинална транскрипция неговото име е Marc Swanepoel) е южноафрикански икономист, автор на едни от на-популярните уводни курсове по управление на фирмите и носител на наградата Свободен пазар за 1987 г. За книгата, която предлагаме на Вашето внимание, Милтън Фридман казва, че е "най-достъпното изложение на принципите на икономиката". Не случайно подзаглавието й е "Икономика за тийнейджъри" това е книга, която може да бъде прочетена и разбрана без читателят да има познания в която и да е област на икономиката и без да е натрупал жизнен опит.

Авторът поставя в основата проблемът със знанието. Всеки от нас притежава само частица от съществуващото знание. Създаването на богатство зависи от това как ще бъде използвано и предавано разпръснатото знание между индивидите. А според Марк Сванепуул, това става чрез защитата на частната собственост и свободата на размяната. Собствеността стимулира предприемчивост и предпазливост при използване на ресурсите. Свободата на размяната позволява хората да се специализират в правенето на това, което умеят най-добре. Размяната насърчава откриването на нови знания да се разпространява бързо и да облагодетелства дори тези, които не са участвали в откритието. Накратко пазарната икономика според автора предполага защита на частната собственост и доброволна размяна. В пазарната икономика цените се определят в процеса на размяната и са важен носител на информация. Те показват предпочитанията на потребителите, и посочват кой производител и с какви ресурси може да задоволи най-добре тези нужди.

При пазарната икономика конкуренцията е процес на откривателство тя е начин за установяване на потребностите, начина за задоволяването им, и най-важното от кого.

След като обобщава принципите на действие на пазара, авторът ни връща в реалния свят и започва да разкрива ефектите от държавната намеса. С примери от настоящето, Марк Сванепуул отговаря на критиците на свободния пазар, като разглежда последиците от алтернативата централно планиране и преразпределение на дохода.

В последната част от книгата откриваме връзката между политическата уредба и условията за създаване на богатство. Авторът разглежда различните форми на управление и търси системата, която по най-добър начин гарантира частната собственост и свободата на размяната.

Накратко, в тази книга ще намерите обяснение на принципите на пазарната икономика и необходимите предпоставки за създаване на богатство и просперитет.

Приятно четене!
Икономика в дванадесет ключови понятия:

Джобен глосарий
на основни понятия,
начала и предположения на икономическата наука


Предприемачът като откривател:

Четиво за тези, които създават, и онези, които им пречат


Читалня
Закони и благосъстояние
Митове за БВП
Библиотека
Foundation for Economic Education
Cato Institute
Cato University
Liberty Fund, Inc.
Institute for Economic Studies Europe
Institute of Economic Affairs
Fraser Institute
The Heritage Foundation
Atlas Economic Research Foundation
American Enterprise Institute for Public Policy Research
The Adam Smith Institute
Hayek Center for Multidisciplinary Research
Ludwig von Mises Institute
Bulgarian National Bank
World Bank
World Bank Institute
International Monetary Fund
OECD
Economic Education Center
Stargazer Library
Mark Bernkopf's Central Banking Resource Center