Що е И.З.И?
Уводни знания
Смисълът на богатството
Какво трябва всеки да знае за икономиката и просперитета?
Стопански феномени и стопанска политика
Пазар и държава
Икономическите софизми на Фредерик Бастиа
Икономически буквар  
"Икономически размисли" на Дуайт Р. Лий
Поуки от стопанската история
Въпроси и отговори
Форум
Полезни връзки

Курсове:

Курс "Как работи пазарът" от проф. Пиер Гарело
Курс "Икономика и права на собственост" от проф. Ричард Строуп


Лекционни курсове към Стопански факултет на Софийски университет

Нова институционална икономика
  от д-р Георги Ганев

Свободата като стопански феномен
Красен Станчев и Лъчезар Богданов


Лекционни курсове към Философски факултет на Софийски университет

Трудният процес на глобализация
Красен Станчев, Георги Ангелов и Мартин Заимов


ИНСТИТУТ
ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО

Преглед на стопанската политика

©
Материалите, публикувани на www.easibulgaria.org са обект на авторско право. Препечатването им става единствено със съгласието на авторите и с изрично позоваване на източника.

Стопански феномени и стопанска политика

В тази рубрика на И.З.И. ще намерите текстове, които предизвикват размисъл по общоприети митове за икономиката. Според разпространеното съвременно разбиране, икономическите процеси са състезание между отделни групи в обществото за отчупване на по-голямо парче от богатството. В това схващане, богатството се създава някак независимо от обществото и участниците на пазара и е фиксирано, предопределено като количество и структура. По-нататък, опитите за анализиране на икономическото състояние преминават в чертаене на функциите на "съвкупно търсене" и "съвкупно предлагане", които правителството може с магическите средства на паричната, данъчната, търговската и "инвестиционната" политика да манипулира, за да постигне "максимално" благосъстояние за нацията.

Този подход не помага за разбирането на икономическите процеси. Трябва да помним, че икономическата наука не е за нещата независещи от нас и материалните предмети, а за хората, техните помисли и действия. Когато се опитваме да поставим феномените на индивидуалните решения в модели от съвкупни и средни величини, рискуваме да замъглим разбирането си за това какво и защо се случва около нас. В действителността например, "баницата" на богатството не възниква от само себе си; тя се създава (или разрушава) от действията на много на брой участници в политическия и стопанския живот и пазар. Тези участници от своя страна не са една хомогенна група, която "съвкупно" да предлага или търси някакво абстрактно "съвкупно" производство. Всеки от тях има различни предпочитания и цели, които не са постоянни във времето. На пазара хората разменят стоки и услуги от взаимен интерес и така увеличават богатството си. Метафората за "баницата" ни казва, че на пазара един печели за сметка на друг. Ако се вгледаме обаче в доброволната (т.е. в основаната на избор) размяна, ще видим, че Вие бихте купили нещо, ако давате за него по-малко от което се очаквали да дадете и че онзи, който Ви го продава, прави това, защото получава повече от онова, което е предложил. С други думи, правилното разбиране на мотивите за човешкото действие ни казва, че при доброволната размяна всички получават повече, отколкото дават, според собственото си разбиране.

Някой ще каже: "тези хора не случайно подчертават доброволността на размяната, всъщност обаче човек никога не е свободен!" Ако сте стигнали до това съждение, Вие имате право. В смисъл, че по този начин извеждате значението на свободата като основен стопански феномен, условие на пазара и производство на богатство. Като такъв феномен свободата може да бъде определена като липса на ограничения пред размяната и предприемачеството, освен ограниченията, необходими за поддържането на самата свобода. Познатата метафора за баницата внушава, че несвободата е фундаменталното условие на стопанския живот. Това е внушение, което има много съществени, стигащи далеч последици за стопанското поведение и теорията. Един от крайните изводи е, че благосъстоянието е плод на правово и неправово присвояване, легална експроприация или кражба. Също толкова крайни умозаключения може да има (и има) по повод "външната" търговия. Например, когато вносът превишава износа, излиза, че другите страни (народи и прочее) отнемат парче от нашата "баница". Оставяме на Вас да разберете докъде може да Ви доведе този ред на мисли. Но по-реалистичното обяснение (и по-перспективната нагласа) е, че конкуренцията като процес на откривателство е създала и в двете страни възможност потребителите да добавят ново богатство към онова, което имат и да насочат усилията в работи, за които по различни стечения на обстоятелствата повече ги бива. Статичното разбиране за създаването на богатство ни казва, че единствено технологията, политическата сила и материалните ресурси са от значение. Всъщност обаче въображението, разходите по сделките и икономическите институции (оценявани в частност и според степента на свобода, която гарантират и осъществяват) в голяма степен предопределят как и колко богатство се създава в дадено стопанство.

На това място в И.З.И. ще ви предоставим възможност да се запознаете с основните принципи на икономическия начин на мислене, с феномените на индивидуалното човешко действие и дългосрочните ефекти от стопанските политики върху отделните участници на пазара.

Приятно четене!
Икономика в дванадесет ключови понятия:

Джобен глосарий
на основни понятия,
начала и предположения на икономическата наука


Предприемачът като откривател:

Четиво за тези, които създават, и онези, които им пречат


Читалня
Инфлацията /Лудвиг фон Мизес/
Икономика и знание /Фридрих фон Хайек/
Конкуренцията като откривателство /Лъчезар Богданов/
Икономически институции и развитие /Дъглас Норт/
Митове за международната размяна: логиката на абсурда /Лъчезар Богданов, Георги Стоев/
Библиотека
Foundation for Economic Education
Cato Institute
Cato University
Liberty Fund, Inc.
Institute for Economic Studies Europe
Institute of Economic Affairs
Fraser Institute
The Heritage Foundation
Atlas Economic Research Foundation
American Enterprise Institute for Public Policy Research
The Adam Smith Institute
Hayek Center for Multidisciplinary Research
Ludwig von Mises Institute
Bulgarian National Bank
World Bank
World Bank Institute
International Monetary Fund
OECD
Economic Education Center
Stargazer Library
Mark Bernkopf's Central Banking Resource Center