Що е И.З.И?
Уводни знания
Смисълът на богатството
Какво трябва всеки да знае за икономиката и просперитета?
Стопански феномени и стопанска политика
Пазар и държава
Икономическите софизми на Фредерик Бастиа
Икономически буквар  
"Икономически размисли" на Дуайт Р. Лий
Поуки от стопанската история
Въпроси и отговори
Форум
Полезни връзки

Курсове:

Курс "Как работи пазарът" от проф. Пиер Гарело
Курс "Икономика и права на собственост" от проф. Ричард Строуп


Лекционни курсове към Стопански факултет на Софийски университет

Нова институционална икономика
  от д-р Георги Ганев

Свободата като стопански феномен
Красен Станчев и Лъчезар Богданов


Лекционни курсове към Философски факултет на Софийски университет

Трудният процес на глобализация
Красен Станчев, Георги Ангелов и Мартин Заимов


ИНСТИТУТ
ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО

Преглед на стопанската политика

©
Материалите, публикувани на www.easibulgaria.org са обект на авторско право. Препечатването им става единствено със съгласието на авторите и с изрично позоваване на източника.

Трудният процес на глобализация

Курсът е предназначен за студенти в магистърската програма по глобалистика на Софийския университет. Целта му е да представи глобализацията с нейните причини и последствия, противници и защитници, печеливши и губещи и да даде реалистична представа на студентите за този процес.

За глобализацията се приема определението на Jim O'Neill and Roopa Purushothaman от Голдман Сакс: "глобализацията се дефинира като отваряне на границите за идеи, инвестиции и капиталови потоци и движение на хора и производствени процеси по целия свят." (Jim O'Neill and Roopa Purushothaman, The Challenge of the Century: Getting Globalization Right, Goldman Sachs Global Report 89, 24th January 2003).

В програмата на курса са включени както лекции, свързани както с икономическите аспекти на глобализацията, така и лекции, представящи философските и морални й основи. Разгледани са също и примери за страни, облагодетелствани от процеса, както и примери за страни, пострадали от невключването в него.

В препоръчителната литература влизат всички основни автори, писали по въпросите на глобализацията - от поддръжници като Бринк Линдзи и Ян Васкез, до противници като Джордж Сорос и Улрих Бек. Голяма част от литературата е достъпна в интернет на български или английски език, което благоприятства използването й от всеки, който е заинтересуван.

Повече за глобализацията: World Bank: Globalization
Cato Institute Center for Trade Policy Studies: The Benefits of Globalization
Cato Institute: Globalization
Acton Institute: Globalization
A World Connected

Представяме на вашето внимание книгата, редактирана от проф. Виомир Франичевиц и проф. Хироши Кимура "Globalization, Democratization and Development", European and Japanese Views of Change in South East Europe. Основните части в нея са: 1. Глобализация, Преход и Интеграция; 2. Политически или Постсоциалистически Преход: Демократизация, Национализъм и Сигурност; 3. Югоизточна Европа: Икономика, Растеж и Развитие.
На повече от 500 страници книгата представя тридесет редактирани доклада на известни икономисти, социолози и политолози. Самите доклади са представени за първи път на конференция "Нов диалог между Централна Европа и Япония, част пета: Страните от Югоизточна Европа в преход", организирана от факултета по икономика на Университета в Загреб, 12-14 септември 2002 г.
Книгата се издава със съдействието на The Vienna Institute for Interantional Economic Studies (WIIW), Vienna. За информация как да си поръчате книгата вижте тук.

Абонамент за безплатни електронни издания
Съдържание на курса:
За авторите: Красен Станчев и Георги Ангелов
Бележки по лекциите:
1. Смисъл на процеса на глобализация: определения, източници и настроения "за" и "против". Възгледите на капиталовите пазари и бизнеса. Несъгласията на публиката, теоретиците и политиците. Ролята на демонтирането на комунизма. СТО като "козел опущения" (по Томас Ларсон) - 10 март
2. Предимствата на глобализацията: преодоляването на проблеми като бедност, ниска продължителност на живота и др. под. Ефекти от глобализацията за развиващите се страни и за развитите страни. (По материали на Световната банка и по Йохан Норберг.) - 17 март
3. Икономическата свобода - определения, смисли и роля. Митът за водачеството на САЩ в свободната търговия. - 24 март
4. Международното сътрудничество: европейска стопанска история от последните 50 години, формирането на институциите (Лектор: Мартин Заимов) - 31 март
5. Международното разделение на труда - произход и утвърждаване на възгледа: Смит, Рикардо, Бастиа и Мизес. Противоположните възгледи: меркантилистите, преследването на облаги и национална автаркия (по материали от историята на икономическите идеи, Ернандо де Сото, Мансър Олсън и Валтер Ойкен). Икономика на войната (по Лудвиг фон Мизес, плюс историческо онагледяване с опита на Германия от периода 1933-1938). - 7 април
6. Всекидневие на глобализацията. - 14 април
7. История на свободното движение на капитали, стоки и хора. Контра-движението от края на ХІХ и първата половина на ХХ в. - 21 април
8. Съвременната международна финансова система. Международните финансови институции. Има ли нужда от световна банка и международен валутен фонд? (Лектор: Мартин Заимов) - 12 май
9. Присъединяване към ЕС - предимства и ограничения от гледище на участието в международното "разделение на труда". Протекционизмът на Европейския съюз. - 19 май
10. Критика срещу глобализацията - Джордж Сорос, Улрих Бек, политически водачи от ЕС и САЩ. - 26 май
11. Икономическите кризи - проблем на глобализацията или на липсата на глобализация? (по Милтън Фридман и Кругман). Голямата депресия (по Ханс Зенхолц). Азиатската криза. - 2 юни
12. Някои поуки за България и Балканските страни: неразвитост и външни икономически шокове. Аржентинската криза и поуките за валутните съвети в Източна Европа (по Маурицио Рохас и изследвания на Института за пазарна икономика). Западните Балкани, присъединяването към ЕС и международната търговия. - 9 юни
13. Глобализация и морал. Морални аргументи за свободна търговия (по Даниел Грисуолд). Глобализация и религия. Православие и капиталистически дух. - 16 юни
14. Изолацията - екскурзия из някои исторически опити за противодействие на стопанската нормалност. Китай (преди и след 1525 година). Исландия: Х - ХІХ век. Япония (преди и след 1638 година): причини и резултати. Бразилия от 1960 до 1990 г. Швеция: 1900 - 1996 г. - 23 юни
15. Глобализацията и съдбата на националните икономики, парите и данъците. - 30 юни

Библиотека

Списък на препоръчителната литература

Коментари
Пиши на авторите
Коментирай във форума на И.З.И и И.П.И.