Що е И.З.И?
Уводни знания
Смисълът на богатството
Какво трябва всеки да знае за икономиката и просперитета?
Стопански феномени и стопанска политика
Пазар и държава
Икономическите софизми на Фредерик Бастиа
Икономически буквар  
"Икономически размисли" на Дуайт Р. Лий
Поуки от стопанската история
Въпроси и отговори
Форум
Полезни връзки

Курсове:

Курс "Как работи пазарът" от проф. Пиер Гарело
Курс "Икономика и права на собственост" от проф. Ричард Строуп


Лекционни курсове към Стопански факултет на Софийски университет

Нова институционална икономика
  от д-р Георги Ганев

Свободата като стопански феномен
Красен Станчев и Лъчезар Богданов


Лекционни курсове към Философски факултет на Софийски университет

Трудният процес на глобализация
Красен Станчев, Георги Ангелов и Мартин Заимов


ИНСТИТУТ
ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО

Преглед на стопанската политика

©
Материалите, публикувани на www.easibulgaria.org са обект на авторско право. Препечатването им става единствено със съгласието на авторите и с изрично позоваване на източника.

Вече на страницата на И.З.И:

Лекционни курсове

Курсовете по стопански теми са възможност за всеки, който има достъп до интернет, да придобие нови знания. Надяваме се те да бъдат полезни както на студентите по икономика, които се срещат с някои от темите по време на обучението си в българските или чуждите университети, така и на всички, които са любопитни да разберат повече за функционирането на пазара.

От днес на страницата на И.З.И. започваме да публикуваме теми от лекционния курс по "Нова институционална икономика" на д-р Георги Ганев. От 1998 г. курсът е част от програмата на специалност "Икономика" в Стопанския факултет на Софийския университет. Автор е д-р Георги Ганев, който от 1998 г. е хоноруван преподавател към факултета с два курса - този и "Пари, банки и финансови пазари". Докторатът на г-н Ганев от университета Вашингтон в Сент Луис, чийто икономически факултет е повече известен като школата на нобеловия лауреат по икономика за 1993 г. Дъглас Норт. Тази награда е присъдена на проф. Норт (заедно с Роберт У. Фогел) "за обновяване на изследванията по стопанска история чрез прилагане на икономическата теория и методи за разбирането на стопанската и институционална промяна". Фактически университетът, където Георги Ганев защитава дисертацията си, е в някакъв смисъл родното място на Новата институционална икономика. Д-р Ганев, освен достойнствата на отличното владеене на съвременния икономически анализ, има и образование по право в Софийския университет, което е особено предимство в областта на изследването на стопанските институции.

Курсът по "Нова институционална икономика" има за цел да представи пред студентите и широката общност интересуващи се едно от новите и динамични направления на развитие на стандартния икономически анализ. Новата институционална икономика запълва известни празноти на стандартната икономическа теория, развивана през последните два века, опитва се да ги запълни, без да отрича самата основна парадигма. Чрез икономическия анализ тя се стреми да усъвършенства инструментариума на икономическата наука, така че той да стане релевантен на стопанската среда, която не е била в полезрението на традиционната икономическа теория.

Новата институционална икономика не може да бъде разглеждана като алтернатива на традиционния и господстващ в момента неокласически анализ, а като негово допълнение и като опит за усъвършенстването му. Тя го допълва, като си задава въпроса до какви изводи би достигнал икономическият анализ, когато някои от неокласическите допускания за стопанското поведение на хората бъдат променени и направени по-реалистични.

Курсът е разделен на 15 теми, разпределени в групи по три. Първата тройка лекции е преглед на историята на икономическата теория. Вторите три се занимават със сделковите разходи. Третата група е посветена на институциите и институционалния анализ. Четвъртата тройка лекции се занимава с убежденията и познанието на стопанските субекти. Последните три теми се опитват да обобщят и да приложат всичко разгледано в курса по отношение на практиката в България по време на прехода.

Приятно четене!

Към курса


Курс по Нова институционална икономика
За автора
Лекция 1.
Увод. Основни моменти в неокласическата икономическа теория и в историческото й развитие

Лекция 2
Възлови моменти от световната стопанска история. Първа икономическа революция и появата на изключителните имуществени права.

Лекция 3
Възлови моменти от световната стопанска история. Втора икономическа революция и въвеждане на изключително имуществени права в областта на идеите
Лекция 4. Въведение в концепцията за сделковите (транзакционните) разходи. Определение, описание и конкретни примери. и за тяхното значение за икономическото развитие. Анализ на връзката между сделкови разходи, поведение на стопанските субекти и стопанските процеси и развитие.
Очаквайте: Лекция 5: Институционален анализ. Определение на институциите. Основи на институционалния анализ. и начален институционален анализ.

Списък на литературата

Coase, Ronald, "The problem of social cost", Journal of Law and Economics, 1960.

North, Douglass C., "Structure and change in economic history", New York, 1981

North, Douglass C., "Institutions, institutional change and economic performance", Cambridge University Press, 1990

Williamson, Oliver E., and Scott E. Masten, eds., "The economics of transaction costs", Edward Elgar Publishing, 1999

Yeager, Timothy J., "Institutions, transition economies, and economic development", Westview Press, 1999

Коментари
Пиши на автора
Коментирай във форума на И.З.И и И.П.И.