Що е И.З.И?
Уводни знания
Смисълът на богатството
Какво трябва всеки да знае за икономиката и просперитета?
Стопански феномени и стопанска политика
Пазар и държава
Икономическите софизми на Фредерик Бастиа
Икономически буквар  
"Икономически размисли" на Дуайт Р. Лий
Поуки от стопанската история
Въпроси и отговори
Форум
Полезни връзки

Курсове:

Курс "Как работи пазарът" от проф. Пиер Гарело
Курс "Икономика и права на собственост" от проф. Ричард Строуп


Лекционни курсове към Стопански факултет на Софийски университет

Нова институционална икономика
  от д-р Георги Ганев

Свободата като стопански феномен
Красен Станчев и Лъчезар Богданов


Лекционни курсове към Философски факултет на Софийски университет

Трудният процес на глобализация
Красен Станчев, Георги Ангелов и Мартин Заимов


ИНСТИТУТ
ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО

Преглед на стопанската политика

©
Материалите, публикувани на www.easibulgaria.org са обект на авторско право. Препечатването им става единствено със съгласието на авторите и с изрично позоваване на източника.

Вместо въведение

Ако сте майка или баща, може да попаднете в моето положение. Синът ми учеше икономика и работеше в областта на лицензираната търговия с музикални издателски права. Един ден той напусна икономическото образование, защото реши, че всичко, което му помага в търговията, е научил извън университета. Дъщеря ми, която също учи икономика, един ден изпадна в отчаяние, защото не може да разбере текст на Роналд Коуз. повече

Предистория

Идеята за създаване на И.З.И. е на управителния съвет на Институт за пазарна икономика и се роди като съчетание на няколко дългогодишни занимания. Първото от тях е наблюдението на стопанските реформи от 1992 г. насам, на начина, по който те влияят върху живота на гражданството и маниера, по който самото това гражданство избира кой да взема стопански решения вместо него. Втората област от нашите занимания, която ни накара да се замислим за разпространението на стопански знания, са курсове за учители, които провеждахме през 1993-1994 г. и помощта ни за малоимотните семейства от Пловдивска област в опитите им да получат права на собственост върху, или права на разпореждане със земя - работа, която вършехме през 1994-1995 г., а след това в друга форма - през 1997 г. и началото на 1998 г. Следващото нещо, което ни накара да търсим по-широко разпространение на знанията за пазара, конкурентоспособността и стопанския избор, е участието ни в съставянето и обсъждането на стратегия за малките и средни предприятия през 1998 г., както и анкетите, провеждани по различен повод всяка година със средно 750 представители на бизнеса. И накрая, но не по значение, е работата ни по изследване на стопанското законодателство и анализът на ползите и разходите, налагани на гражданството и бизнеса от законодателното събрание и правителството на страната.

Убедени сме, че по-доброто познаване на икономиката, по-широкото обсъждане на значими стопански теми и понятия, и по-широкия достъп до икономическа експертиза ще спести и на гражданството, и на правителството много напразни усилия и грешки, и ще открие по-широки възможности за производство на благосъстояние.

Идеята за създаването на ИЗИ, в неизбежната първоначална абстрактна форма, принадлежи на Мартин Заимов. Управителният съвет на института, другите членове на който са: Андрей Евтимов, Георги Захариев, Илиян Михов, Левон Хампарцумян и Франк Бауер, превърна тази идея в приоритет на института през 1999 г. Първоначалните средства за претворяването на тази идея в действителност са ни предоставени от Фонда Джърман Маршал на САЩ.

Замисълът на ИЗИ е следният: през първата година предлагаме материали от типа "какво всеки трябва да знае за икономиката и просперитета", подкрепени с достъп до библиотеки и публикации в интернет на чужди езици; през втората година, разширявайки достъпа и преводната литература, да предостави възможности за самообучение в по-сложни области на икономическата мисъл; и през третата година, ако е рекъл Господ, да преминем към не просто самообучение, но и обучение по икономика чрез интернет.

Освен приноса на управителния съвет на ИПИ, ние смятаме, че идеята не би могла да се осъществи без доброволната помощ и съвет от страна на: Георги Ганев, Джордж Садовски, Ивайло Изворски, Иън Васкес, Николай Георгиев, Николай Неновски, Пиер Гарело, Ричард Байлок, Росен Розенов, Румен Добрински, Цветан Манчев, Александър Михайлов, Уилям Нисканен, Фридрих Бауерзакс. Идеята ни е, тези и други известни икономисти след 1 октомври 2001г. да станат членове на доброволния факултет на ИЗИ и да отговарят на въпроси на читателите.

Дизайнът на уеб-страницата е дело на Мега Про Дизайн, а Греди Аса е автор на логото на ИЗИ.

Уредник на ИЗИ е Красен Станчев. Той носи отговорността за всички грешки и недоразумения. Всякакви въпроси по текстовете в ИЗИ и от други области на икономическото познание може да отправяте на електронната поща на нашия уредник: stanchev@ime.bg.

ИПИ