Що е И.З.И?
Уводни знания
Смисълът на богатството
Какво трябва всеки да знае за икономиката и просперитета?
Стопански феномени и стопанска политика
Пазар и държава
Икономическите софизми на Фредерик Бастиа
Икономически буквар  
"Икономически размисли" на Дуайт Р. Лий
Поуки от стопанската история
Въпроси и отговори
Форум
Полезни връзки

Курсове:

Курс "Как работи пазарът" от проф. Пиер Гарело
Курс "Икономика и права на собственост" от проф. Ричард Строуп


Лекционни курсове към Стопански факултет на Софийски университет

Нова институционална икономика
  от д-р Георги Ганев

Свободата като стопански феномен
Красен Станчев и Лъчезар Богданов


Лекционни курсове към Философски факултет на Софийски университет

Трудният процес на глобализация
Красен Станчев, Георги Ангелов и Мартин Заимов


ИНСТИТУТ
ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО

Преглед на стопанската политика

©
Материалите, публикувани на www.easibulgaria.org са обект на авторско право. Препечатването им става единствено със съгласието на авторите и с изрично позоваване на източника.

Ресурс и капитал в българската икономика

В тази рубрика ние искаме да призовем нашите читатели към размисъл за поуките от стопанските реформи у нас. И най-добре е да започнем с това как следва да се схващат ресурсите това стопанство и неговата промяна към по-добро в обозримо и по далечно бъдеще.

Под ресурс в икономиката би трябвало да се разбира пространство за развитие, което подлежи на усвояване и съответно изчерпване. Ресурсите са обикновено ограничени и не достигат. Когато икономиката се схваща само като управление на ресурси, обикновено се стига до извода, че в стопанските дела онова, което някой печели е винаги равно на това, което някой друг губи. Продължен до логическия му край, този възглед свежда икономиката до особена форма на класовата борба. От този възглед няма изход. Той превръща икономическото мислене в мечтание за и стремеж към господстващо, монополно положение. Затова от съществено значение за развитие на икономиката и благосъстоянието на гражданството са два по-скоро мисловни феномена схващането за "капитал" и схващането за конкурентност.

Основен проблем на икономиката на страната е излишъкът от "активи" и недостигът на "капитал". Капиталът е създаден от човека ресурс, който служи за производство на благосъстояние в бъдеще. Активите стават капитал, когато бъдат поставени в служба да производството на благосъстояние и печалба. Очевидното наличие на актив, който не е капитал, е необработена земеделска земя. Друг подобен актив са голяма част от предприятията, продадени на купувачи, които не могат да ги превърнат в производители на търсени стоки и услуги. Като резултат от масовата приватизация и раздържавяването чрез РМД (с малки изключения) това са около 50-55% от промишлените активи на страната. Трети пример е наличието на квалифицирани работници, които не могат да направят нищо в България, но успяват в чужбина.

Съответно първоначалният ресурс на българската икономика е превръщането на тази собственост в капитал. Иначе казано, такъв ресурс е премахването на пречките пред размяната (пазара) на активи, умения (труд) и земя. Без такова развитие и останалите оскъдни ресурси могат да бъдат правилно нито разпределени, нито използвани. Затова и разговорите са такива ресурси като технологии, географско положение, квалифициран труд и пр. са засега доста безсмислени.

И другият ресурс се отнася към политическата икономия на българското стопанство. Конкурентността на икономиката е резултат от ръста на производителността на фирмено и индивидуално равнище. Тя зависи от стратегията на отделната фирма, от управлението и качеството на работата й, които се влияят от макро- и микроикономическата среда. Иначе казано: конкурентността е тясно свързана със стопанската свобода. Ако няма съгласие по това що е конкурентност, не е лошо да има съгласие по това що не е конкурентноспособността. А тя не е: изобилие на природни ресурси, евтина работна ръка, евтина валута и специални субсидии и преференции за сметка на гражданството. Надяваме се И.З.И. да допринесе за разпространението на това разбиране на проблемите и перспективите на българската икономика.


 

Данъците в периода на разцвета на Антична Гърция (Красен Станчев)

Древните гърци са смятали, че данъчното облагане е показател за равнището на свобода във всяко общество. “Тиранин” първоначално означава “управител, който въвежда облагане на дохода (преки данъци)”. “Тираницидийството”, т.е. покушението срещу живота на тиранин, и в Древна Гърция, и в Рим било почти винаги оправдавано и от съдилищата, и от общественото мнение. А “филантроп” (обичащ човека, човеците) се употребява първо в смисъл на “владетел, който намалява или опрощава данъците”.

Логиката на тази словоупотреба е очевидна: уважението към частната собственост е основа на свободата, данъчното облагане е изземване на част от нея; когато тази част е неприемливо голяма по размер, общественото положение на отделния човек се доближава до това на роба.

Днес това е лесно да се каже, но на практика предотвратяването на подобно развитие на данъчната система е доста трудно. Ето защо си струва да се разгледа почти уникалният опит на антична Гърция в уредбата на данъчното облагане. Всъщност това е период (от средата на VІ до средата-края на ІV век пр.н.е.) на разцвет на тази култура и на отбранителния съюз на Атина и Спарта и други по-малки градове държави.

 

Библиотека

Foundation for Economic Education
Cato Institute
Cato University
Liberty Fund, Inc.
Institute for Economic Studies Europe
Institute of Economic Affairs
Fraser Institute
The Heritage Foundation
Atlas Economic Research Foundation
American Enterprise Institute for Public Policy Research
The Adam Smith Institute
Hayek Center for Multidisciplinary Research
Ludwig von Mises Institute
Bulgarian National Bank
World Bank
World Bank Institute
International Monetary Fund
OECD
Economic Education Center
Stargazer Library
Mark Bernkopf's Central Banking Resource CenterИкономика в дванадесет ключови понятия:

Джобен глосарий
на основни понятия,
начала и предположения на икономическата наука


Предприемачът като откривател:

Четиво за тези, които създават, и онези, които им пречат


Читалня

Френските бунтове: решение чрез предлагане/от Влад Синьорели /

Престолът в Брюксел или миналото на Белгия като бъдеще на Европа/от Пол Белиен/

Капитал и солидарност (невидимите послания от икономическите програми) /от Красен Станчев/

Социо-мазохизъм: Как Германия и Франция, двамата болни на Европа, се самоизмъчват/от Антони де Жасе /

10 причини за премахването на данък печалба /от Рута Вайниене/

Какво затруднява капиталовия пазар в Литва /от Андриус Богдановичиюс, политически анализатор, Free Market Institute - Литва/

Най-големите бизнес истории на всички времена /от Даниел Грос и списание "Форбс"/

Истинският вярващ
/от Ерик Хофър/

Християнски добродетели и капитализъм

В памет на Петер Бауер: Икономически фокус - Глас за бедните. Това, което Фридрих Хайек беше за социализма, Петер Бауер е за чуждестранната помощ

Пазарът и парите в юдейската и християнска мисъл от епохата на елинизма и Древния Рим /от Леонард Лижио /

Тенденции в развитието на агро-бизнеса и селското стопанство в страните от Централна и Източа Европа и бившите съветски републики /от Йохан Свинен /

Развитието на финансовите пазари като предпоставка за икономическия растеж

Относно спецификите на ислямското банкиране /от Йордан Йорданов, Икономически университет - Варна/

Голямата депресия от Ханс Ф. Зенхолц (с Увод от Райчо Божилов)

Макроикономически митове в българския обществен живот /от Николай Георгиев/

Енронизация /от Алфред Криспин/

Поведението на мениджърите и разходи за представителство

Глутница на завистниците против "Майкрософт" /от Алфред Криспин/

Размисли за валутния режим: поуки от историята и перспективи /ИПИ/

Парична политика или свободно банкиране: уроци от кризата в Аржентина Георги Стоев

Статии от вестник "Капитал"