Що е И.З.И?
Уводни знания
Смисълът на богатството
Какво трябва всеки да знае за икономиката и просперитета?
Стопански феномени и стопанска политика
Пазар и държава
Икономическите софизми на Фредерик Бастиа
Икономически буквар  
"Икономически размисли" на Дуайт Р. Лий
Поуки от стопанската история
Въпроси и отговори
Форум
Полезни връзки

Курсове:

Курс "Как работи пазарът" от проф. Пиер Гарело
Курс "Икономика и права на собственост" от проф. Ричард Строуп


Лекционни курсове към Стопански факултет на Софийски университет

Нова институционална икономика
  от д-р Георги Ганев

Свободата като стопански феномен
Красен Станчев и Лъчезар Богданов


Лекционни курсове към Философски факултет на Софийски университет

Трудният процес на глобализация
Красен Станчев, Георги Ангелов и Мартин Заимов


ИНСТИТУТ
ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО

Преглед на стопанската политика

©
Материалите, публикувани на www.easibulgaria.org са обект на авторско право. Препечатването им става единствено със съгласието на авторите и с изрично позоваване на източника.

Фондация за икономическо образование (The Foundation of Economic Education)

За организацията:

Фондацията за икономическо образование е неправителствена организация, основана през 1946 г. от Леонард Рийд, бивш председател на Търговската камара на Лос Анжелис. Мисията на организацията е да защитава идеите на индивидуалната свобода, частната собственост, свободната търговия и ограничената държавна намеса. Фондацията организира семинари и публикува книги и месечно списание.

Най-интересно на страницата:

Месечно списание "Идеи за свободата" (Ideas on Liberty). Списанието съдържа коментари по текущи стопански и политически проблеми, поредица от образователни статии по основни икономически понятия, резюмета на икономически изследвания и представяне на новопубликувани книги. В интернет са достъпни част от текстовете в списанието, което основно се разпространява печатно.

Учебни планове. Страницата предлага примерни начини за разясняване на основни икономически зависимости и стопански феномени. Те могат да се използват както от преподаватели по икономика, така и от всеки, който търси добър и удобен начин да защити позицията си при изготвяне на икономически анализ или да предаде знание на друг.

Най-ново на страницата:

На страницата може да намерите новия брой на "Идеи за свободата" от месец май 2002 г. Сред интересните коментарни статии са "The "Return" of Activist Government" на Joseph Stromberg, където се прави преглед на американската стопанска политика и промените, които настъпват след 11 септември, и Thoughts on Freedom - I Recycle! от Donald J. Boudreaux за "рециклирането" на ресурси, което правим всеки от нас всеки ден.