Що е И.З.И?
Уводни знания
Смисълът на богатството
Какво трябва всеки да знае за икономиката и просперитета?
Стопански феномени и стопанска политика
Пазар и държава
Икономическите софизми на Фредерик Бастиа
Икономически буквар  
"Икономически размисли" на Дуайт Р. Лий
Поуки от стопанската история
Въпроси и отговори
Форум
Полезни връзки

Курсове:

Курс "Как работи пазарът" от проф. Пиер Гарело
Курс "Икономика и права на собственост" от проф. Ричард Строуп


Лекционни курсове към Стопански факултет на Софийски университет

Нова институционална икономика
  от д-р Георги Ганев

Свободата като стопански феномен
Красен Станчев и Лъчезар Богданов


Лекционни курсове към Философски факултет на Софийски университет

Трудният процес на глобализация
Красен Станчев, Георги Ангелов и Мартин Заимов


ИНСТИТУТ
ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО

Преглед на стопанската политика

©
Материалите, публикувани на www.easibulgaria.org са обект на авторско право. Препечатването им става единствено със съгласието на авторите и с изрично позоваване на източника.

PERC - The Political Economy Research Centre (Изследователски център за политическа икономия)

За организацията:

Изследователският център за политическа икономия (PERC) е основан през 1980 г. и един от първите центрове в САЩ, които пропагандират пазарни подходи в политиката, към околната среда. Мисията на PERC е да се разпространят добри практики при пазарно решение на екологичните проблеми, като се популяризират ползите от частната инициатива и спазването правата на частна собственост и негативните ефекти от намесата на държавата. Убеждението, което центърът поддържа е, че не съществува "провал на пазара" за проблеми, свързани с околната среда.

Най-интересно на страницата:

Кратки коментари. На страницата на PERC може да намерите кратки коментари, които изразяват позицията на центъра по въпроси, свързани с околната среда и правителствената политика. В коментарите по актуални теми може да намерите и полезни препратки към други Интернет страници, които дават допълнително информация по проблема. Последните кратки коментари, публикувани на страницата, са за приети норми за защита на застрашените видове , разбирането за еко-капитализма, както и коментар за образованието в областта на екологията.

Изследователски материали. PERC публикува книги, които разглеждат актуални проблеми в екологичната политика, както и възможни пазарни решения за тях. Тези книги обаче може единствено да закупите по Интернет. От публикациите на центъра, които не са платени, може да прочете в изследователска серия. Последните изследвания са за еко-индустриалните паркове, наръчник за държавни служители от Американските агенции за управление на дивата природа и политика на премахване на последиците от изоставените минни.

Обучителни материали. На страницата на PERC може да намерите специален бюлетин за студенти, където се поставят на обсъждане въпроси за пазарните принципи в околната среда. Центърът предоставя и учебни планове, за тези, които се интересуват от предаване на знания по проблеми на околната среда.

Най-ново на страницата:

Препоръчваме сред най-новите публикации на страницата на центъра книгата на Индур Гоклани Growth and the State of Humanity, която проследява серия от исторически събития, които спомагат за стопанския растеж в световен план.