Що е И.З.И?
Уводни знания
Смисълът на богатството
Какво трябва всеки да знае за икономиката и просперитета?
Стопански феномени и стопанска политика
Пазар и държава
Икономическите софизми на Фредерик Бастиа
Икономически буквар  
"Икономически размисли" на Дуайт Р. Лий
Поуки от стопанската история
Въпроси и отговори
Форум
Полезни връзки

Курсове:

Курс "Как работи пазарът" от проф. Пиер Гарело
Курс "Икономика и права на собственост" от проф. Ричард Строуп


Лекционни курсове към Стопански факултет на Софийски университет

Нова институционална икономика
  от д-р Георги Ганев

Свободата като стопански феномен
Красен Станчев и Лъчезар Богданов


Лекционни курсове към Философски факултет на Софийски университет

Трудният процес на глобализация
Красен Станчев, Георги Ангелов и Мартин Заимов


ИНСТИТУТ
ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО

Преглед на стопанската политика

©
Материалите, публикувани на www.easibulgaria.org са обект на авторско право. Препечатването им става единствено със съгласието на авторите и с изрично позоваване на източника.

Национално бюро за икономически изследвания (National Bureau of Economic Research)

За организацията:

Националното бюро за икономически изследвания е основано през 1920 година и представлява частна изследователска организация, чиято цел е подпомагане на по-доброто разбиране за това как икономиката действа. Националното бюро за икономически изследвания е водещата американска организация за икономически изследвания. 12 от Нобеловите лауреати по икономика и 3 от председателите на Съвета на икономическите съветници на американския президент са били изследователи в NBER. Общият брой на изследователите, свързани с NBER, е около 800 - най-вече професори по икономика и бизнес.

Най-интересно на страницата:

NBER публикува огромен брой изследвания ( NBER working papers) по различни икономически теми. Повечето изследвания са налични в интернет, като за хора от развиващи се страни и страни в преход достъпът е безплатен. Към момента изследванията са около 9500. Има възможност за търсене по ключова дума или фраза в пълния текст, резюмето или библиографията, както и да се разглеждат изследвания според класификацията на Journal of Economic Literature или според програмите на NBER. Бюрото издава и книги като на сайта е налична информация за начина на поръчването им. Има възможност за търсене в сайта чрез Google. На сайта на бюрото има много икономически данни, главно за САЩ. NBER издава и NBER Aging and Health Bulletin, както и NBER Reporter Online, достъпни на сайта на бюрото. Има възможност за безплатен абонамент за електронно уведомление за нови изследвания, както и за месечен дайджест. Има възможност и за платени абонаменти за различни издания.