Що е И.З.И?
Уводни знания
Смисълът на богатството
Какво трябва всеки да знае за икономиката и просперитета?
Стопански феномени и стопанска политика
Пазар и държава
Икономическите софизми на Фредерик Бастиа
Икономически буквар  
"Икономически размисли" на Дуайт Р. Лий
Поуки от стопанската история
Въпроси и отговори
Форум
Полезни връзки

Курсове:

Курс "Как работи пазарът" от проф. Пиер Гарело
Курс "Икономика и права на собственост" от проф. Ричард Строуп


Лекционни курсове към Стопански факултет на Софийски университет

Нова институционална икономика
  от д-р Георги Ганев

Свободата като стопански феномен
Красен Станчев и Лъчезар Богданов


Лекционни курсове към Философски факултет на Софийски университет

Трудният процес на глобализация
Красен Станчев, Георги Ангелов и Мартин Заимов


ИНСТИТУТ
ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО

Преглед на стопанската политика

©
Материалите, публикувани на www.easibulgaria.org са обект на авторско право. Препечатването им става единствено със съгласието на авторите и с изрично позоваване на източника.

Институт за международен икономикс (The Institute for International Еconomics)

За организацията:

Институтът за международен икономикс е неправителствена организация с идеална цел, основана през 1981 г. Най-често разглежданите и анализирани теми от Института са: макро икономическите аспекти на глобализацията, международни финанси, търговия, инвестиции и международното внедряване и използване на нови технологии.

Най-интересно на страницата:

" Горещи теми. Страницата съдържа, събрани публикации, мнения и анализи по теми като: еврото, глобализацията, информационните технологии, финансовата криза в Япония и др. Тази информация е полезна за преподаватели, журналисти, а и въобще за всички, които разглеждат и анализират икономически проблеми с международна значимост. " Каталог с публикации. На този адрес публикациите (книги) са групирани в тематични категории като: корупция, околна среда, финансиране и външен дълг, търговска либерализация и др. На страницата има възможност за търсене по теми и автори, като при закупуване на дадено произведение online се прави отстъпка от цената.

Най-ново на страницата:

" Горещи теми. Екипът на И.З.И. Ви препоръчва статията - Еврото срещу долара - ще има ли борба за надмощие? от Fred Beigslen. Тя представя мнението на автора за перспективите пред еврото да се наложи като основна резервна валута в света.