Що е И.З.И?
Уводни знания
Смисълът на богатството
Какво трябва всеки да знае за икономиката и просперитета?
Стопански феномени и стопанска политика
Пазар и държава
Икономическите софизми на Фредерик Бастиа
Икономически буквар  
"Икономически размисли" на Дуайт Р. Лий
Поуки от стопанската история
Въпроси и отговори
Форум
Полезни връзки

Курсове:

Курс "Как работи пазарът" от проф. Пиер Гарело
Курс "Икономика и права на собственост" от проф. Ричард Строуп


Лекционни курсове към Стопански факултет на Софийски университет

Нова институционална икономика
  от д-р Георги Ганев

Свободата като стопански феномен
Красен Станчев и Лъчезар Богданов


Лекционни курсове към Философски факултет на Софийски университет

Трудният процес на глобализация
Красен Станчев, Георги Ангелов и Мартин Заимов


ИНСТИТУТ
ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО

Преглед на стопанската политика

©
Материалите, публикувани на www.easibulgaria.org са обект на авторско право. Препечатването им става единствено със съгласието на авторите и с изрично позоваване на източника.

Институт за икономически въпроси (The Institute for Economic Affairs)

За организацията:

Институтът за икономически въпроси е неправителствена изследователска организация в Лондон, Великобритания. Основан е през 1955 г. от сър Антъни Фишър, който преуспява в бизнеса като създава първата в страната ферма за бройлери. Успехът му като предприемач му дава възможност да финансира създаването на организация, която да развива идеите на свободата. Мисията на института е да подобрява общественото разбиране за основните институции на свободното общество, и по-специално за ролята на пазара при решаването на икономическите или социалните проблеми. Институтът е независим от политическите партии и се финансира с продажба на книги, организиране на конференции и частни дарения.

Най-интересно на страницата:

Каталог с публикации. Основната дейност на института е изследване и анализ на текущи и дългосрочни проблеми. Резултатите обикновено се публикуват в книги или периодични доклади. Публикациите са разделени по области, като например икономически принципи, макроикономическа политика, регулации, пари, банки и финанси, Европа. Повечето от тях се продават чрез Интернет страницата, но има и такива, които са достъпни безплатно в електронна форма. Екипът на И.З.И. специално препоръчва текста на Израел Кирзнер: "Как работи пазарът - неравновесие, предприемачество и откривателство".

Електронна версия на тримесечното списание "Икономически въпроси". Списанието публикува предимно кратки статии по стопански и политически проблеми, от разширяването на Европейския съюз до икономика на спорта.

Електронни статии. В тази рубрика са събрани всички материали, достъпни безплатно на страницата на института.

Най-ново на страницата:

"Доколко нужни са университетите" от сър Алън Пийкок, публикувано в брой 3 на списание "Икономически въпроси".