Що е И.З.И?
Уводни знания
Смисълът на богатството
Какво трябва всеки да знае за икономиката и просперитета?
Стопански феномени и стопанска политика
Пазар и държава
Икономическите софизми на Фредерик Бастиа
Икономически буквар  
"Икономически размисли" на Дуайт Р. Лий
Поуки от стопанската история
Въпроси и отговори
Форум
Полезни връзки

Курсове:

Курс "Как работи пазарът" от проф. Пиер Гарело
Курс "Икономика и права на собственост" от проф. Ричард Строуп


Лекционни курсове към Стопански факултет на Софийски университет

Нова институционална икономика
  от д-р Георги Ганев

Свободата като стопански феномен
Красен Станчев и Лъчезар Богданов


Лекционни курсове към Философски факултет на Софийски университет

Трудният процес на глобализация
Красен Станчев, Георги Ангелов и Мартин Заимов


ИНСТИТУТ
ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО

Преглед на стопанската политика

©
Материалите, публикувани на www.easibulgaria.org са обект на авторско право. Препечатването им става единствено със съгласието на авторите и с изрично позоваване на източника.

Библиотека за икономиката и свободата (The Library of Economics and Liberty)

За организацията:

Библиотеката за икономиката и свободата е посветена на повишаването на знанията за икономиката, пазарите и свободата. Тя предлага уникална комбинация от ресурси за студенти, преподаватели и изследователи.

Интернет-страницата се поддържа от Liberty Fund, частна образователна фондация, чиято дейност е посветена на изучаването на идеала за общество, основаващо се на свободни и отговорни индивиди.

Най-интересно на страницата:

Препоръчваните на страницата книги и есета представят класиката на икономическата мисъл (в исторически и съвременен контекст). Всеки месец се добавят по две нови книги. Книгите могат да се търсят както по автор, така и по заглавие, а достъпът до тях е безплатен. Тук можете да намерите произведения на Адам Смит, Фредерик Бастиа, Людвиг фон Мизес, Дейвид Рикардо, Жан-Батист Сей, Джон Стюарт Мил, Алфред Маршал, Джеймс Бюканън и др.

На страницата можете да откриете образователни статии по основни икономически понятия и феномени, резюмета на икономически изследвания и представяне на новопубликувани книги. Всеки читател има възможност да изрази мнението си по всяка конкретна статия, включвайки се в специален форум.

За тези, които се интересуват от конкретна тематика или търсят допълнително четиво, библиотеката предлага списък от книги (с рецензии към тях), организирани по следните теми: микроикономика, макроикономика, международна икономика, финансова икономика, публична икономика, население и демография, труд, право и икономика, индустриална организация, икономически растеж, история, методология и история на икономическата мисъл, художествена литература. Много от книгите могат да се прочетат директно.

Страницата предлага връзки към най-използваните бази данни (от правителствени и международни агенции), както и към подбрани списания и публикации

Най-ново на страницата:

Кратка енциклопедия по икономика

Последната книга, предлагана от библиотеката, е класиката на модерната политическа наука - "Коментар и преглед на "Духът на законите" от Монтескьо", дело на Антоан Траси. Книгата на Траси противопоставя теорията и практическите резултати от действието на различни форми на организация на държавното управление (от монархията до представителната демокрация) с акцент върху ефектите върху свободата и икономическия напредък.