Що е И.З.И?
Уводни знания
Смисълът на богатството
Какво трябва всеки да знае за икономиката и просперитета?
Стопански феномени и стопанска политика
Пазар и държава
Икономическите софизми на Фредерик Бастиа
Икономически буквар  
"Икономически размисли" на Дуайт Р. Лий
Поуки от стопанската история
Въпроси и отговори
Форум
Полезни връзки

Курсове:

Курс "Как работи пазарът" от проф. Пиер Гарело
Курс "Икономика и права на собственост" от проф. Ричард Строуп


Лекционни курсове към Стопански факултет на Софийски университет

Нова институционална икономика
  от д-р Георги Ганев

Свободата като стопански феномен
Красен Станчев и Лъчезар Богданов


Лекционни курсове към Философски факултет на Софийски университет

Трудният процес на глобализация
Красен Станчев, Георги Ангелов и Мартин Заимов


ИНСТИТУТ
ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО

Преглед на стопанската политика

©
Материалите, публикувани на www.easibulgaria.org са обект на авторско право. Препечатването им става единствено със съгласието на авторите и с изрично позоваване на източника.

Институтът Роналд Коуз (Ronald Coase Institute)

За организацията:

Институтът е частна неправителствена организация, създадена през февруари 2000 година от Роналд Коуз, Мери Шърли, Клод Мейнард, Александра и Лий Бенам. Организацията носи името на носителя на Нобелова награда за икономика - Роналд Коуз, който през 1991 година получава наградата за това, че открива и изяснява значението на транзакзионните разходи и правата на собственост за институционалното развитие и функционирането на икономиката като цяло.

Мисията на Института е да способства за по-доброто разбиране на това как икономиката действа на практика и за тази цел той подпомага и насърчава детайлното изучаване на институциите, защото те са основен движещ фактор в икономиката. Колкото повече знаем за тяхната структура и действие, толкова по-голям шанс имаме да ги усъвършенстваме.

Сред основните цели на Института Роналд Коуз са изграждането на широка мрежа от изследователи, занимаващи се с институционални анализи, разпространението на знания и размяната на идеи в областта на новата институционална икономика.

Най-интересно на страницата:

На страницата може да намерите списък с авторите и есетата, прочитането на които ще ви въведе в новата институционална икономика (НИИ). НИИ е съвременно течение в икономическата мисъл, което отчита ключовата роля на институциите и признава факта, че именно те предопределят начина, по който икономиката функционира.

Страницата осигурява връзка с няколко световни бази данни на организации и публикации.