Що е И.З.И?
Уводни знания
Смисълът на богатството
Какво трябва всеки да знае за икономиката и просперитета?
Стопански феномени и стопанска политика
Пазар и държава
Икономическите софизми на Фредерик Бастиа
Икономически буквар  
"Икономически размисли" на Дуайт Р. Лий
Поуки от стопанската история
Въпроси и отговори
Форум
Полезни връзки

Курсове:

Курс "Как работи пазарът" от проф. Пиер Гарело
Курс "Икономика и права на собственост" от проф. Ричард Строуп


Лекционни курсове към Стопански факултет на Софийски университет

Нова институционална икономика
  от д-р Георги Ганев

Свободата като стопански феномен
Красен Станчев и Лъчезар Богданов


Лекционни курсове към Философски факултет на Софийски университет

Трудният процес на глобализация
Красен Станчев, Георги Ангелов и Мартин Заимов


ИНСТИТУТ
ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО

Преглед на стопанската политика

©
Материалите, публикувани на www.easibulgaria.org са обект на авторско право. Препечатването им става единствено със съгласието на авторите и с изрично позоваване на източника.

За организацията:

Институтът "Кейто" е американска изследователска организация, основана през 1977 от Едуард Крейн. Мисията на института е да разширява обществения дебат и утвърждава принципите на индивидуална свобода, ограничено правителство и свободен пазар. Работата на "Кейто" е в духа на традициите на основателите на американската република, и най-вече на философията на Томас Джеферсън.

Най-интересното на страницата:

Горещи теми. В лявата колона на заглавната страница екипът на "Кейто" е подбрал актуални дискусионни теми като "Аржентинската криза", "Глобализацията" и "Социално осигуряване" и др. под. Всяка от темите е обособена в отделна страница, където материалите са разделени на "изследвания и доклади", "книги", "статии и мнения" и "събития".

Списание "Регулиране". Тримесечно издание за ефектите от държавното регулиране върху частния сектор. Повечето материали са опит за онагледяване на ползите и недостатъците от определена правителствена политика и се доближават до оценката на въздействието на регламентите .

"Кейто" журнал . Пердиодично междудисциплинарно издание за политически изследвания и анализи.

Проект "Приватизация на социалното осигуряване". Най-големият проект на института започва през 1995 г. с основната цел да предложи икономически жизнен и обществено приемлив подход към приватизацията на социалното осигуряване. В рамките на проекта на страницата може да намерите отговори на често задавани въпроси относно социалното осигуряване, изследвания по темата и други материали и статии .

Области на изследване. Тук са подредени различните теми, по които работи екипът на "Кейто". Най-много материали със стопанска тематика може да намерите в "Международна икономика и развитие", "Парична и банкова политика" и "Търговия".

Библиография на основни класически текстове за свободата, индивидуалните права и пазара.

Най-ново на страницата:

Дебатите по кризата в Аржентина и влиянието на паричната политика върху стопанското развитие.