Що е И.З.И?
Уводни знания
Смисълът на богатството
Какво трябва всеки да знае за икономиката и просперитета?
Стопански феномени и стопанска политика
Пазар и държава
Икономическите софизми на Фредерик Бастиа
Икономически буквар  
"Икономически размисли" на Дуайт Р. Лий
Поуки от стопанската история
Въпроси и отговори
Форум
Полезни връзки

Курсове:

Курс "Как работи пазарът" от проф. Пиер Гарело
Курс "Икономика и права на собственост" от проф. Ричард Строуп


Лекционни курсове към Стопански факултет на Софийски университет

Нова институционална икономика
  от д-р Георги Ганев

Свободата като стопански феномен
Красен Станчев и Лъчезар Богданов


Лекционни курсове към Философски факултет на Софийски университет

Трудният процес на глобализация
Красен Станчев, Георги Ангелов и Мартин Заимов


ИНСТИТУТ
ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО

Преглед на стопанската политика

©
Материалите, публикувани на www.easibulgaria.org са обект на авторско право. Препечатването им става единствено със съгласието на авторите и с изрично позоваване на източника.

Институт "Адам Смит" (Adam Smith Institute)

За организацията:

Институтът "Адам Смит" е неправителствена изследователска организация в Лондон, Великобритания. Основната цел на института е да подпомогне свободата на избора и конкуренцията, разширяване на ролята на пазара и увеличаване на възможностите за всички да работят за бъдеще си чрез индивидуална инициатива и отговорност. Философията на института е основана на разбиранията на Адам Смит (1723-1790) за ролята на пазара, специализацията и свободната търговия при увеличаване на благосъстоянието.

Най-интересно на страницата:

' Кой е Адам Смит? На страницата може да намерите материали за живота, публикациите и позициите на Адам Смит по най-важните стопански проблеми.

' "Богатство на народите". Пълният текст на книгата е достъпен директно на страницата на института. По думите на директора на института "Адам Смит" Д-р Иймън Бътлър, който е и автор на предговора към електронното издание, "...[книгата] промени разбирането ни за света на икономиката така, както "Принципите" на Исак Нютон и "Произходът на видовете" на Чарлз Дарвин промениха виждането ни за физическия свят.

' "Теория на моралните чувства". Пълният текст на книгата е достъпен директно на страницата на института. Тази творба е израз на разбиранията на Адам Смит за "морала" като вътрешно присъща на всеки основа за одобрение и отричане на човешките действия.

' Новини и коментари

' Текстове и резултати от текущи изследвания. Областите, в които работи института в момента, са здравно и социално осигуряване и образование.

' Каталог с публикации. Темите, на които е отделено най-голямо внимание, са "Правителство и данъци" и "Икономика и общество"

' Електронен бюлетин

Най-ново на страницата:

' Сред интересните книги, които може да намерите на страницата, е тази на д-р Медсън Пири, наречена "The People Economy".

' "Икономиката в 21 век" от Д-р Медсън Пири, президент на Института "Адам Смит".