bg


Лични впечатления от отварянето на Берлинската стена

Автор: Красен Станчев    Дата на добавяне: 11/11/2005

Berlin_WallБи трябвало да съм роден с известен шанс. Едно от многосмислените съвпадения в живота ми бе обстоятелството, че се озовах в Берлин почти веднага след вдигането на желязната завеса. Ето част от онова, което съм си записал.

 

* * *

 

Пристигам в Берлин. Поканен съм от Михаел Бри – тогава дисидент, сега № 2 в след Грегор Гизи в Партията на демократичния социализъм. Трябва да говоря на руски по темата “Към въпроса за обществените корени на стопанските реформи” (Zur Frage der sozialen Wuerzeln der Wirtschatsreformen”). Записките ми са незавършени.

~ Прочети пълната статия ~

Свободна търговия и толерантност: случаят Швейцария

Автор: Виктория Кързън Прайс    Дата на добавяне: 30/9/2005

Curzon_PriceМалките западни държави обикновено са богати. Основното изключение доскоро беше Ирландия, но това бе поправено от ирландците по изумителен начин за краткия период от 20 години – доказвайки, че чрез смислена политика могат да се постигнат чудеса.
 
Главната причина за богатството на малките държави е това, че те търгуват повече отколкото по-големите. Може би си мислите, че това е само въпрос на геоикономическо разположение. Това обаче не е така. Всяка една страна има политика по отношение на външната търговия, а протекционизмът е широко разпространен (сред малките страни е известен примерът с Нова Зеландия и Ирландия преди 1980 г.). Броят малки, богати държави днес е само останка от тези, които са съществували преди политическото обединение на Обединеното Кралство, Франция, Германия и Италия. Всъщност само тези малки държави устояват на любовната прегръдка на агресивните си съседи, тъй като са достатъчно богати, за да се защитят.

~ Прочети пълната статия ~

Социална държава – шовинистични настроения

Автор: Красен Станчев    Дата на добавяне: 8/7/2005

Мнозина политически водачи и коментатори се възмутиха от една шовинистична организация. Тече безсмислен спор дали тя е „дясна” или „лява” политическа партия, дали не е по-добре да бъде забранена и дали спрямо нея и медиите, които използва, не трябва да започнат наказателни действия, заради реториката й.
 
В тази обстановка никой изглежда не вижда една крайно съществена подробност. А тя е, че в България, както и навсякъде в Европа, подобни партии са продукт на „социалната държава”. Нейните корени се губят в ХІХ век, а и в по-ранни времена. Реалният комунизъм и националният социализъм през ХХ век са доведени до крайност начала на социалната държава. Тези корени са ясно проследими във всяко шовинистично настроение. Реторичните, символните и тълкувателните заемки от 20-30 години на миналия век просто замъгляват картината.

~ Прочети пълната статия ~

Историята на една еврейска банка в България

Автор: Нинел Кьосева    Дата на добавяне: 20/6/2005

Стопанската история има подчертан принос в развитието на научното познание. Тя е наука, която противопоставя изучаването на динамиката и спецификата на икономическите процеси на статичността и общите модели на главното направление в икономическата теория. С поставянето на акцента върху анализа на икономическите феномени, стопанската история радикално променя виждания на традиционната история за социалното и политическо развитие. Наука, която е не само “интердисциплинарна” и “интегрална”, но и наука, която е в атака срещу икономическия и историческия “main stream”. Преди около 50 години стопанските историци създадоха нов подход с нови методи за изследването на дълговременните модели на растеж – клиометрията. Но клиометрията и до днес заобикаля България.
 
За да прилагаш новите методи в стопанско-историческото изследване трябва да си и историк и статистик, и икономист, при това на равнище не по-ниско от това на чистите историци, статистици и икономисти. И не само това: трябва да можеш да понасяш и отстояваш недоброжелателствата на традиционните школи.

~ Прочети пълната статия ~

Австрийският граждански кодекс в стихове

Автор: Валентин Брайков    Дата на добавяне: 17/6/2005

old_booksКодекс прекрасен и без равни,

поклон заслужил си от славни!

Ти моя гордост и съдба - на теб поднасям таз хвалба. 

 

С този куплет започва предговорът към едно от чудесата на световната правна книжнина. Д-р Август Плешнер фон Айхщет, адвокат във Вал-Месеритч (австрийско - чешка област), посвещава живота си, за да преразкаже в стихове целия Австрийски граждански кодекс. През 1896 г. виенското издателство “Манц” издава резултата на това вдъхновение- 1 502 текста на ABGB пременени в изящни рими, всяка от които убеждава, че един мъдър закон, минал през сърцето, става и красив. Постепенно цивилната поезия на д-р Плешнер се превръща в професионален мит - римуваните законови дефиниции се цитират и без спомен за автора. Може би това е една от причините през 2000 г. “Манц” да преиздаде творбата на австрийския адвокат в автентичния й шрифт от 19 век.


~ Прочети пълната статия ~

Данъчни ставки срещу данъчни приходи

Автор: Ричард Ран    Дата на добавяне: 4/2/2005

Министерството на финансите на Съединените щати наскоро публикува някои нови данни, които ще зарадват защитниците на ниските данъци, и ще причинят киселини на останалите, защитаващи високите данъчни ставки.
 

Като въведение в обстановката ще кажа, че през последните три десетилетия се води ожесточен дебат за това кои данъчни ставки максимизират данъчните приходи. Икономистът Арт Лафер нарисува крива, която просто илюстрира добре известната концепция, че в някаква точка данъчната ставка става толкова висока че хората намират законен или незаконен начин да избегнат плащането на данъци и данъчните приходи всъщност се понижават.

 

Господин Лафер беше осмиван от привържениците на високите данъци чрез погрешно интерпретиране на неговите изказвания и тези на неговите съмишленици от школата на икономиката на предлагането, в смисъл че всички намаления на данъците незабавно ще повишат приходите.


~ Прочети пълната статия ~

Стабилните пари: критична стъпка по пътя към стопанска свобода и просперитет

Автор: Марк Майлс    Дата на добавяне: 04/02/2005

Miles_Road_ProsperityСтабилните пари опростяват избора. Когато цените са стабилни, точното време на решението за покупка или производство не е толкова важно. Много по-малко усилия са отклонени от продуктивно използване с единствената цел да се компенсира следващото покачване на цените.
 
Тъй като цените в бъдеще ще са много подобни на тези днес, по-малко усилия се губят за изследване на възможни сценарии относно загубата на покупателна способност. С други думи само стабилността на цените осигурява среда, в която индивидите могат да следват естествените си стимули да генерират най-доброто разпределение на ресурсите и продуктите във времето без никакво разсейване. Следователно само ценовата стабилност позволява на икономическата свобода да действа.
 
Една от основните функции на парите е като разчетно средство – нещо, което да измерва цената на една стока спрямо друга. С други думи те са източник на информация как да се прави верния избор. Колкото по-сигурна е тази информация, толкова по-голям е шансът да вземем правилното решение.

~ Прочети пълната статия ~

В защита на либертарианството и нулевия данък

Автор: Милен Велчев    Дата на добавяне: 03/12/2004

Velchev_UNSSБих искал днес да защитя пред вас една идея, която ме вдъхновява и в която вярвам; една модерна и същевременно стара философия за свободата, за изграждането на свободно гражданско общество на икономически напредък и благоденствие, за изграждането на общество, към каквото страната ни се стреми. Говоря за либертарианството.
 
В известен смисъл винаги е имало само две ключови понятия във всички политически философии: свобода и власт. Едната признава правото на индивида да ръководи собствената си съдба като следва своите възгледи, вярвания, нагласи и желания, стига да зачита същите права и на останалите. Другата, образно казано, „изнася” и налага собствената си представа за добро и правилно, като не признава на човека правото му да греши дори спрямо себе си, но най-вече спрямо правилната линия, начертана от властта.
 
Разбира се, не е изненада, че философията на властта обикновено е била по-привлекателна за онези, които държат властта.

~ Прочети пълната статия ~

Да се пенсионираш в Чили

Автор: Хосе Пинера    Дата на добавяне: 03/12/2004

Pinera_colorСантяго, Чили - По време на последното си посещение през миналия месец президентът Буш отбеляза, че чилийският пенсионен модел е “велик пример” за реформата на социалното осигуряване в Съединените щати.

 

Преди 24 години аз промених чилийската пенсионна система, която се основава на собственост, възможност за избор и лична отговорност. Тъй като дискутирах нашите реформи с г-н Буш преди много време през 1997 г., когато той беше губернатор на Тексас, и говорих на Конференцията за социалното осигуряване в Белия дом през 1998 г. по време на управлението на Клинтън, аз вярвам, че в момента съществува възможност за двупартийно споразумение в Съединените щати в ключовата област на публичната политика.

 


~ Прочети пълната статия ~

Какво можем да научим от Кидланд и Прескът

Автор: Димитър Чобанов    Дата на добавяне: 21/10/2004

Fin_KydlandПрез миналата седмица бяха обявени официално носителите на Нобеловата награда за икономика за 2004 г. Това са американецът Едуард Прескът и норвежецът Фин Кидланд, като конкретните постижения, заради които им е присъдено авторитетното отличие, са в областта на бизнес-циклите и макроикономическата политика.
 
Един от основните моменти в изследванията на двамата професори е проблемът за времевата непоследователност (time inconsistency) при провеждането на паричната политика – властите имат желание да понижат инфлацията в дългосрочен план като повишат лихвените проценти, но политическите ограничения ги възпират да понесат краткосрочните разходи, за да го извършат.

~ Прочети пълната статия ~
«  Предходна   ι   1  2  3  4  5  6    ι   Следваща  »

Търсене в сайта

  • Институт за пазарна икономика
  • Икономическа библиотека на ИПИ и БМА

Връзка с нас

Ако имате идеи как можем да подобрим предлаганото в сайта съдържание, или ако ви е необходима информация, която смятате, че можем да ви предоставим, моля не се колебайте да се свържете с нас.

Абонамент за бюлетините на Института за пазарна икономика

Попълнете вашия e-mail адрес, за да се абонирате безплатно за бюлетините ни.

Изберете за кои бюлетини искате да се абонирате
  • Преглед на стопанската политика
  • Бюлетин за ниски данъци