bg

Основи на икономиката и бизнеса: Въпроси към учебния материал

Автор: Марк Сванепул    Дата на добавяне: 5/3/2013

Въпросите за проверка ще намерите тук.
~ Прочети пълната статия ~

Основи на икономиката и бизнеса

Автор: Марк Сванепул    Дата на добавяне: 5/3/2013

Назад към азбуката на благоденствието


Книгата не е историческа. Но не е лошо да се знае, че най-ранното свидетелство за реформа в посока на премахване на стопанската и бюрократичната принуда е от 2350 г. преди Христа. Тогава шумерският цар Уракагина от Лагаш премахва наложения от неговите предшественици контрол върху цените и заплатите.
Сванепул показва какви са изводите от този повече от четиридесетвековен опит. Книгата, която държите в ръцете си, е може би най-изчистено от ненужни обстоятелства и факти изложение на онова, което всеки трябва да знае за икономиката, благоденствието и бизнеса. Тя е наше достояние благодарение на усилията и добрата воля на много хора, но преди всичко благодарение на безупречния превод на Петьо Ангелов.

 

Красен Станчев
октомври 2012
София, Институт за пазарна икономика

 


~ Прочети пълната статия ~

Икономическа библиотека на ИПИ и БМА – място за срещи и дискусии

Дата на добавяне: 11/6/2010

На 7 юни 2010 г. в офиса на ИПИ се събраха приятели на института, съмишленици и хора, които, дори в това време на информационни технологии и компютърни мрежи, продължават да търсят книгата.

Поводът - откриването на Икономическата библиотека на ИПИ и БМА, проект, осъществен с  подкрепата на фондация „Америка за България”.

 

 


~ Прочети пълната статия ~

Административни пречки пред бизнеса

Автор: ИПИ    Дата на добавяне: 28/1/2010

ADM BARIERIКнигата, която в момента държите в ръце, съдържа три доклада, представени на конференцията “Административни пречки пред бизнеса”, проведена на 28.07.2000 година в град София и организирана от Института  за пазарна икономика с финансовата подкрепа на холандската програма  МАТРА KAP.

...

Докладите, представени в тази книга, съдържат факти, анализи, изводи и препоръки, които са основа както за размисъл, така и за последващи действия от страна на компетентните власти и институции. Представителните и съсловните организации на деловите среди, обаче, не са длъжни да чакат действията на администрацията. Те могат да започнат своята работа за премахване на административните пречки пред бизнеса, използвайки изводите и препоръките, развити в следващите страници.
~ Прочети пълната статия ~

Власт за работниците - приватизация на осигурителната система в Чили

Автор: Хосе Пинера     Дата на добавяне: 21/11/2008

"Един призрак броди по света. Това е призракът на банкрутирали правителствени осигурителни системи. Разходопокривната система, която властва през по-голямата част на 20 век има един фундаментален дефект, дефект, който се корени в погрешната концепция за това как човешките същества действат: тя разрушава, на индивидуално ниво, връзката между вноски и пенсии – с други думи между усилие и отплата. Когато това се случи в огромен мащаб и за дълъг период от време финалният резултат е катастрофа..."

 

Преводът на това есе е дело на Георги Ангелов и Владислав Сланчев и е публикуван за първи път на страницата на ИЗИ на 08.09.2003 г.

ИПИ отпечата книжката с есето  благодарение на любезното съдействие на Ходе Пинера, във връзка с посещението му в България по покана на института в началото на октомври 2008 г.


~ Прочети пълната статия ~

Свободните пазарни решения - опит, казуси и теория през погледа на Института за пазарна икономика

Автор: сборник от статии    Дата на добавяне: 21/11/2008

Svobodni+pazarni_reshenia_coverТази книга е донякъде хаотичен сборник от различни публикации на колеги от института, публикувани през различни години и по различни поводи. Събирането им тук цели да покаже и единството на подхода, и страстта на наблюдението. Най-последователен е подборът на материалите за чуждестранния опит. По-голямата част от тях се появиха в периода септември 2006 – януари 2007, когато ИПИ публикува във в.  Дневник серия статии, за да разпространява знания за пазарни решения на проблеми в областта на развитието на благосъстоянието, правата на собственост и политическата уредба в “малки страни”. Това стана възможно благодарение на наградата на ИПИ - “Темпълтън” за 2006 година на фондация Атлас за дългогодишните си усилия и принос за поддържане на принципите на свободата и пазарната икономика. За останалите части от съдържанието, когато е необходимо, ние посочваме източника и/или повода за първото публикуване.

септември, 2008 г.    Красен Станчев 


~ Прочети пълната статия ~

Кратък преглед на стопанската политика в България септември 2007 - септември 2008

Автор: Светла Костадинова, Красен Станчев, Димитър Чобанов, Адриана Младенова, Велико Димитров, Петър Ганев, Зорница Манолова, Методи Методиев    Дата на добавяне: 21/11/2008

Kratak_pregled_coverИзбрани статии от седмичния бюлетин на ИПИ "Преглед на стопанската политика"  от периода септември 2007 - септември 2008. Книгата се издава по проект, финансиран от института "Отворено общество".


~ Прочети пълната статия ~

Процедурата за издаване на строителни разрешителни: подобрена и в интернет

Автор: Методи Методиев, Петър Ганев, Светла Костадинова, Адриана Младенова, Красен Станчев    Дата на добавяне: 21/12/2007

stroitelni_razreshitelniОсновната идея на проекта е да направи задълбочен анализ на процеса на издаване на строителни разрешителни в България.  Целта на проекта е да съдейства както за по-голяма прозрачност, така и да даде конкретни препоръки и предложения за ефективни решения с оглед намаляване на бюрократичните пречки и увеличаване на прозрачността  в процеса на издаване на строителни разрешителни.  Извършени са анализи на съществуващата законодателна рамка. В тясно сътрудничество с представители на бизнеса - работни срещи, фокус групи, и на базата на теренни проучвания, са идентифицирани основните проблеми пред бизнеса за съобразяване със съществуващите регулаторни механизми в областта на издаването на строителни разрешителни. Дефинирани са конкретни подходи за тяхното преодоляване. Изследвани са най-добрите световни практики в областта.
~ Прочети пълната статия ~

Свободните пазарни решения: малките страни

Автор: Виктория Кързън Прайс, Зураб Ногайдели, Красен Станчев, Светла Костадинова, Адриана Младенова, Велико Димитров, Методи Методиев    Дата на добавяне: 23/7/2007

В периода септември 2006 – януари 2007 г. Институтът за пазарна икономика публикува във в. " Дневник" 18 статии. Целта на рубриката е да разпространява знания за пазарни решения на проблеми в областта на развитието на благосъстоянието, правата на собственост и политическата уредба в “малки страни”. Рубриката беше възможна благодарение на наградата “Темпълтън” за 2006 г., на фондация Атлас, която институтът получи "за дългогодишните си усилия и принос за поддържане на принципите на свободата и пазарната икономика".


~ Прочети пълната статия ~

Пазар или държавна намеса. Избор между две несъвършени алтернативи

Автор: Чарлс Улф младши    Дата на добавяне: 23/7/2007

Въпреки че икономическата наука се занимава изцяло с проблема за пазарите, икономистите, политолозите и специалисти от сферата на други обществени науки често са твърде непоследователни в оценките си за тях. От една страна, се отделя изключително внимание на предимствата на съвършените пазари, така както те са отразени в същината на макроикономическата теория за цените. От друга страна, явните дефекти на пазара са подробно описани във формалната "теория за пазарните дефекти". Настоящата книга се опитва да възстанови баланса, като разработва модел за анализиране и предвиждане на дефектите на държавната намеса. Този модел, наричан "теория за непазарните дефекти", осигурява основата за сравнение и избор между пазара и държавната намеса.


~ Прочети пълната статия ~
«  Предходна   ι   1  2    ι   Следваща  »

Търсене в сайта

  • Институт за пазарна икономика
  • Икономическа библиотека на ИПИ и БМА

Връзка с нас

Ако имате идеи как можем да подобрим предлаганото в сайта съдържание, или ако ви е необходима информация, която смятате, че можем да ви предоставим, моля не се колебайте да се свържете с нас.

Абонамент за бюлетините на Института за пазарна икономика

Попълнете вашия e-mail адрес, за да се абонирате безплатно за бюлетините ни.

Изберете за кои бюлетини искате да се абонирате
  • Преглед на стопанската политика
  • Бюлетин за ниски данъци