bg

Джобен глосарий на основните понятия, начала и предположения на икономическата наука

Автор: Асенка Христова, Георги Стоев, Красен Станчев, Лъчезар Богданов    Дата на добавяне: 23/7/2007

Употребата на общи значения е основание на логиката и речта. Ако нямаше думи с общи значения, казва на едно място Аристотел, би се наложило непрекъснато на носим със себе си нещата, за които говорим, за да ги сочим. Говоренето на "един език" започва неотменно с установяването - съзнателно или не - на диапазона значения на думите.


~ Прочети пълната статия ~

Като увод или каква е ползата от глосария

Дата на добавяне: 30/7/2007

Всеки, който е обсъждал икономически теми, знае, че немалко време отива за уточняване на понятията. Житейски казано, "говорим си на различни езици" и по стопански въпроси.

 

Употребата на думи с различни значения обезсмисля логиката и рационалността на общуването. То прави невъзможна преценката за правилността на различните аргументи, защото няма обща "мерна единица", защото се получава сравнение на литри с километри. Крокодилът, както се казваше в един стар виц, често се оказва по-зелен, отколкото дълъг.


~ Прочети пълната статия ~

Избор и рационално поведение

Дата на добавяне: 30/7/2007

Изборът е най-общата и елементарна форма на рационалното поведение. Той присъства и се разпознава във всяко човешко действие, което приемаме за рационално. Обстоятелството, че изборът е единствено форма, означава, че той се обективира чрез своето осъществяване. Както пространството се онагледява единствено чрез предметите в него, така и изборът се онагледява само чрез човешкото действие.

~ Прочети пълната статия ~

Стойност

Дата на добавяне: 30/7/2007

Стойността (value) е оценката на отделния човек за ефектите, които би му дало някакво - негово или външно - очаквано действие. Тази оценка се извършва преди действието и именно това отличава рационалното поведение. Ефектите за индивида, след като изборът е направен и действието е извършено (ex post), може да се окажат различни от оценката. Въпреки това стойността е единствено оценката на тези ефекти преди избора (ex ante), следователно е мотивация за действието. Затова поведението може да е рационално единствено ex ante и никога ex post.

~ Прочети пълната статия ~

Нужди и предпочитания

Дата на добавяне: 30/7/2007

Нуждите, потребностите и предпочитанията са мотивът за икономическото действие. "Нужда" е друга дума за неудовлетвореност, или желание за подобрение. Когато обясняваме рационалното поведение, обикновено казваме, че човек действа за да задоволи индивидуалните си нужди. Тъй като живеем в свят на оскъдност и ограниченост, не всички нужди могат да бъдат удовлетворени.

~ Прочети пълната статия ~

Разход

Дата на добавяне: 30/7/2007

"Разход" е всичко, което създава неудовлетворение, нежелание, загуба, жертва. Подобни усещания са неизбежно свързани с възможността да се избегнат, да се прави нещо друго, да се използва времето или някакъв друг ресурс по "по-добър" начин. Затова в икономиката понятието "разход" се използва в смисъла на "алтернативна цена" (opportunity cost). В един свят на оскъдни ресурси, хората (независимо дали действат като представители на фирми или като индивиди) са принудени да правят избор. Ако всички потребности и желания можеха да се задоволят едновременно и напълно, нямаше да се налага да се избира. Поставени пред необходимостта да решат кое от всички възможни действия да предприемат, стопанските агенти неизменно преценяват очакваните ползи от всяка възможност.

~ Прочети пълната статия ~

Размяна

Дата на добавяне: 30/7/2007

"Размяната е политическата икономия", казва с бляскава категоричност Фредерик Бастиа и продължава: размяната "е обществото като такова, защото е невъзможно да си представим общество без размяна или размяна без общество".

 

В икономическата наука размяната на притежаваните неща е важна заради съчетаването на две действия, всяко извършвано от различен индивид, които произвеждат общ резултат. Общият резултат е смяната на притежателите на нещата; всяко от действията е доброволно преотстъпване на мястото на притежател върху нещо. Размяната е интуитивно ясна за хората, които влизат в размяната, и те не се нуждаят от абстрактно разбиране на нейната същност, за да сключват сделки.

~ Прочети пълната статия ~

Оскъдни ресурси

Дата на добавяне: 30/7/2007

Ресурс е всичко онова, което хората възприемат като средство за постигане на желана цел. Потребностите, желанията, нуждите са най-разнообразни, затова и "ресурсите" за удовлетворяването им са различни. Ресурс е всяко нещо, което някой цени (има стойност за него или нея) и иска да използва в преследването на индивидуалната си цел. Ресурс е всяко нещо, което някои взема (заема, добива, използва и т.н.), за да направи нещо друго. Най-често споменаваните примери за ресурс са: земя, вода, топлина, полезни изкопаеми, енергийни носители, труд, знания, умения, пари и капитал.

~ Прочети пълната статия ~

Цени

Дата на добавяне: 30/7/2007

 "Цената" е съотношението, при което се разменят стоките и услугите на пазара. Цена наричаме жертвата, или разхода, които правим, за да получим нещо в замяна. В развитите икономики, т.е в онези с висока степен на специализация (т.нар. разделение на труда ) размяната е непряка, т.е. стоки и услуги се разменят срещу пари. Тогава цените се изразяват в сума пари, срещу която се разменя определено количество от стоката или услугата. В натуралните стопанства най-често се случва пряка размяна (т. нар. бартер) - стока срещу стока. Тогава изразът на цената е определено количество от едната стока (или услуга), която се плаща, за да се получи единица количество от търсената стока (или услуга).

~ Прочети пълната статия ~

Конкуренция

Дата на добавяне: 30/7/2007

Конкуренцията е вид отношение между хората, което възниква при преследването на обща цел. В свят на неограничени потребности и оскъдни ресурси неизбежно възниква конкуренция. Например, на пазарите на стоки и услуги производителите непрестанно се състезават помежду си за привличане на клиенти. Единственият начин за увеличаване на печалбите е да си по-добър от конкурента; така неизбежно този стремеж създава предпоставки за по-добро използване на ресурсите и удовлетворяване на повече потребности.

~ Прочети пълната статия ~
«  Предходна   ι   1  2    ι   Следваща  »

Търсене в сайта

  • Институт за пазарна икономика
  • Икономическа библиотека на ИПИ и БМА

Връзка с нас

Ако имате идеи как можем да подобрим предлаганото в сайта съдържание, или ако ви е необходима информация, която смятате, че можем да ви предоставим, моля не се колебайте да се свържете с нас.

Абонамент за бюлетините на Института за пазарна икономика

Попълнете вашия e-mail адрес, за да се абонирате безплатно за бюлетините ни.

Изберете за кои бюлетини искате да се абонирате
  • Преглед на стопанската политика
  • Бюлетин за ниски данъци