Що е И.З.И?
Уводни знания
Смисълът на богатството
Какво трябва всеки да знае за икономиката и просперитета?
Стопански феномени и стопанска политика
Пазар и държава
Икономическите софизми на Фредерик Бастиа
Икономически буквар  
"Икономически размисли" на Дуайт Р. Лий
Поуки от стопанската история
Въпроси и отговори
Форум
Полезни връзки

Курсове:

Курс "Как работи пазарът" от проф. Пиер Гарело
Курс "Икономика и права на собственост" от проф. Ричард Строуп


Лекционни курсове към Стопански факултет на Софийски университет

Нова институционална икономика
  от д-р Георги Ганев

Свободата като стопански феномен
Красен Станчев и Лъчезар Богданов


Лекционни курсове към Философски факултет на Софийски университет

Трудният процес на глобализация
Красен Станчев, Георги Ангелов и Мартин Заимов


ИНСТИТУТ
ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО

Преглед на стопанската политика

©
Материалите, публикувани на www.easibulgaria.org са обект на авторско право. Препечатването им става единствено със съгласието на авторите и с изрично позоваване на източника.

Какво трябва всеки да знае

Икономистите са хората, от които най-често може да чуете, че времето е пари. И въпреки това, учебниците по икономика често надхвърлят няколкостотин страници, а списъкът от препоръчана литература може да обезсърчи по-нетърпеливите. В тази рубрика на И.З.И. ще се постараем да дадем кратки и ясни отговори на най-често задаваните въпроси за икономиката.

Тук ще намерите обяснения на основните предположения в икономическата наука, както и на принципите, които ръководят размяната и организацията в обществото. В тази рубрика ще има и текстове и връзки, които ще ви помогнат да откриете зависимостите между икономическия растеж, законите и правителствената политика.

Едно добро начало е книгата на Джеймс Гуортни и Ричард Строуп "Какво всеки трябва да знае за икономиката и просперитета". Авторите любезно предоставиха издателските права на български на ИПИ през 1994 г. Тя претърпя две издания, чиито 6 000 бързо се изчерпаха. През 2000 г. книгата бе използвана за разпространение на уводни знания по икономика от Разградската Агенция за регионално развитие. Това е един от най-добрите и най-често издаваните икономически буквари, преведен на петнадесет езика. Двамата автори са всепризнати преподаватели и разпространители на стопанско знание. Текстовете са кратки, без икономически жаргон и са богати на примери.

Имената на Гуортни (James D. Gwartney) и Строуп (Richard L Stroup) са лесно намираеми в Интернет. Те са автори и на най-често публикувания през 1990-те години уводен университетски курс по икономика: Икономика: частен и обществен избор (Economics: Private and Public Choice, San Diego, Harcourt, Brace and Co. 1997) книга, която препоръчваме на онези, които знаят английски и искат да отидат по-нататък в усвояването на икономиката. От 1997 г. Джеймс Гуортни е един от редакторите на реномирания годишник "Индекс на стопанската свобода в света", съставян от 80 независими института и публикуват от Института Фрейзър (Ванкувър, Канада). През настоящата година Ричард Строуп планира да издаде книга "Какво всеки трябва да знае за икономиката и околната среда".

В началото авторите представят основните принципи, които съпровождат човешкия избор и взаимноотношенията в стопанството. В тази част може да разберете какво имат предвид икономистите, когато говорят за стимули, оскъдност на ресурсите, доброволна размяна, разходи по сделките. По-нататък авторите обясняват как се създава доход , каква е ролята на печалбата за увеличаване на богатството, и как цените на свободния пазар установяват хармония между индивидуалните интереси.

Втората част представя седем предпоставки за икономическия прогрес. В основата са правото на частна собственост, свободната размяна и конкуренцията. Авторите обясняват ползите от съществуването на тези условия и последствията от нарушаването им. Следствие от наличието на тези предпоставки са ефективният капиталов пазар, монетарната стабилност, ниските данъци, свободната международна търговия.

Третата част от книгата е рецептата на авторите за добра стопанска политика, която да позволява икономически прогрес. Мястото на държавата е да защитава индивидуалните права и да следи за справедливото прилагане на законите. По-нататък авторите развенчават някои от най-често срещаните митове за ролята на държавата и показват ефектите от правителствената намеса на пазара. Основният недостатък според авторите е неефективното използване на ресурсите от държавата. Неефективността е следствие от намаляването на стимулите за производителна дейност, липсата на заинтересованост при управление на чужди средства и възможностите за корупция, невъзможността на централното планиране и липсата на алтернатива на пазара за обмяна на знание. Това са дългосрочните ефекти от държавната намеса на пазара, които често се пренебрегват за сметка на видимите краткосрочни резултати. Най-важното, което може да научите от този текст е, че взимането на решения от държавния служител и от участника на свободния пазар се основават на различни принципи: на първия е позволено да работи в личен интерес и вреда на останалите, докато за втория преследването на лична изгода означава предоставяне на услуга на останалите.

Приятно четене!

Към съдържанието на книгата (html)

Цялата книга във формат, удобен за разпечатване на хартия (Word)Икономика в дванадесет ключови понятия:

Джобен глосарий
на основни понятия,
начала и предположения на икономическата наука


Предприемачът като откривател:

Четиво за тези, които създават, и онези, които им пречат


Читалня
Кой е Лудвиг фон Мизес?
Пазар, предприемачи и печалби /Вместо увод/
Опит върху печалбата и загубата/със съкращения; Лудвиг фон Мизес/
Кой е Фридрих Хайек? (биография)
Ползи от свободната търговия: Теория на сравнителните предимства /от Георги Ангелов/ (в pdf формат)
"Използването на знанието в обществото" от Хайек
За идеите и уроците на предприемачите
Противоречията на капитализма (от Джим Перон)
Свободна размяна и протекционизъм (по едноименната книга на Паскал Сален) /от Мартин Димитров/
За Паскал Сален
Денационализацията на паричната единица /по "Истината за паричната единица", Паскал Сален/
'Борбата с бедността' - икономически поглед към един политически феномен /от Георги Стоев/
Речник на понятията, използвани от Мизес
Инфлацията /Лудвиг фон Мизес/
Икономика и знание /Фридрих фон Хайек/
Митове за международната размяна: логиката на абсурда /Лъчезар Богданов, Георги Стоев/
Защо цените трябва да се определят единствено от свободния пазар /Георги Стоев, Лъчезар Богданов/
Как да четем и разбираме търговската статистика? /Мартин Димитров/
Нравствено-философските основи на свободното общество(от доц.д-р Иван Върбанов)
Библиотека
Foundation for Economic Education
Cato Institute
Cato University
Liberty Fund, Inc.
Institute for Economic Studies Europe
Institute of Economic Affairs
Fraser Institute
The Heritage Foundation
Atlas Economic Research Foundation
American Enterprise Institute for Public Policy Research
The Adam Smith Institute
Hayek Center for Multidisciplinary Research
Ludwig von Mises Institute
Bulgarian National Bank
World Bank
World Bank Institute
International Monetary Fund
OECD
Economic Education Center
Stargazer Library
Mark Bernkopf's Central Banking Resource Center