bg

Увод в размисъла на Карл Менгер

Автор: проф. дсн Кольо Колев    Дата на добавяне: 4/7/2002

Menger_graphicМного от понятията, разяснявани и използвани в И.З.И., са заимствани от определена традиция в икономическата теория.  В основите на тази традиция стои Карл Менгер. За съжаление той е слабо познат дори и на професионалната публика в България.

 

Благодарение на любезното съдействие на Кольо Коев, ние се опитваме да запълним тази празнина.

Предлаганият на вниманието на читателите обзор на ролята на Менгер е публикуван за първи път в списание Критика и  хуманизъм, кн. 11, бр. 2/2001 (www.kx-journal.com). Той е част от ръкопис на бъдеща монография с работното заглавие “Елементарни форми на всекидневен живот. (Макс Вебер и немското социалнонауно  познание от края на ХІХ и началото на ХХ век.)”.  Молим читателите да имат това обстоятелство  предвид. Замисълът на автора е по-широк от прякото представяне на ролята на Менгер за развитието само на икономическия начин на мислене.  Точно затова сме убедени, че предоставяме един общ увод в разбиранията на този забележителен мислител.

 

Кольо Коев е доктор на социологическите науки, старши научен сътрудник І степен в секция "Социология на религията и на всекидневния живот".  В СУ “Св. Кл. Охридски” чете курсовете “Феноменологична социология и символен интеракционизъм” и “Социологическите идеи на Макс Вебер”, а в ПУ “Паисий Хилендарски” – “Социология на всекидневието”.  Главен редактор е на сп. Социологически проблеми. Основни области на неговия интерес са социологията на всекидневието, социологията на публичността, методологическите проблеми на социологическото познание. Г-н Коев е автор на следните монографии: Метаморфозите на чужденеца. Университетско издателство "Св. Климент Охридски" и издателство "Наука и изкуство", 1991; Видимостта: феноменологични контексти. ИК "Критика и хуманизъм", София, 1996. (Неговият адрес за кореспонденция е: Сп. Социологически проблеми, София 1000, ул. Московска 13 А; Е-mail: kkoev@dir.bg, socprobl_eds@dir.bg ).

 

Подобни статии

Ценности и субективен смисъл в икономическия живот: теоретичният пробив на Карл Менгер
В историята на социологическите идеи е добре известно влиянието на природните (...)
~ Прочети ~
За природата и произхода на парите
В ранните етапи на търговията, когато очите на икономическите агенти съвсем (...)
~ Прочети ~
Защо търгуват хората
“Дали склонността на хората да разменят, търгуват и обменят едно нещо с (...)
~ Прочети ~

Търсене в сайта

  • Институт за пазарна икономика
  • Икономическа библиотека на ИПИ и БМА

Връзка с нас

Ако имате идеи как можем да подобрим предлаганото в сайта съдържание, или ако ви е необходима информация, която смятате, че можем да ви предоставим, моля не се колебайте да се свържете с нас.

Абонамент за бюлетините на Института за пазарна икономика

Попълнете вашия e-mail адрес, за да се абонирате безплатно за бюлетините ни.

Изберете за кои бюлетини искате да се абонирате
  • Преглед на стопанската политика
  • Бюлетин за ниски данъци