Що е И.З.И?
Уводни знания
Смисълът на богатството
Какво трябва всеки да знае за икономиката и просперитета?
Стопански феномени и стопанска политика
Пазар и държава
Икономическите софизми на Фредерик Бастиа
Икономически буквар  
"Икономически размисли" на Дуайт Р. Лий
Поуки от стопанската история
Въпроси и отговори
Форум
Полезни връзки

Курсове:

Курс "Как работи пазарът" от проф. Пиер Гарело
Курс "Икономика и права на собственост" от проф. Ричард Строуп


Лекционни курсове към Стопански факултет на Софийски университет

Нова институционална икономика
  от д-р Георги Ганев

Свободата като стопански феномен
Красен Станчев и Лъчезар Богданов


Лекционни курсове към Философски факултет на Софийски университет

Трудният процес на глобализация
Красен Станчев, Георги Ангелов и Мартин Заимов


ИНСТИТУТ
ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО

Преглед на стопанската политика

©
Материалите, публикувани на www.easibulgaria.org са обект на авторско право. Препечатването им става единствено със съгласието на авторите и с изрично позоваване на източника.

Виенски институт за международни икономически изследвания (The Vienna Institute for International Economic Studies - WIIW)

За организацията:

Виенският институт е организация с идеална цел, чиято мисия е анализирането на досегашното развитие и перспективите пред страните в преход от Централна и Източна Европа в контекстта на европейската интеграция и процеса на глобализация.

Най-интересно на страницата:

Балканска обсерватория (WIIW Balkan Observatory). На страницата могат да бъдат намерени статистическа информация и изследвания за страните от Югоизточна Европа.

Статистика, прогнози, публикации. Виенският институт разполага с детайлна и съвременна база данни за Централна и Източна Европа, като достъпът в повечето случаи е платен. Освен това страницата предлага редица икономически изследвания, както и изработване на прогнози и консултации по поръчка за конкретни проблеми. Специално Ви препоръчваме текстовете на Майкъл Ландесман, Петър Хавлик и Владимир Глигоров.

Най-ново на страницата:

В интеренет (Балканска обсерватория) са свободно достъпни докладите за Балканите по два проекта: Регионализъм в Югоизточна Европа и Дългосрочно развитие в Югоизточна Европа. Екипът на И.З.И. Ви препоръчва анализа за България на Красен Станчев и Мартин Димитров - Търговски потенциал и институционални измерения на Югоизточна Европа, който разглежда сравнителните предимства на българските износители и влиянието на институциите върху търговията и растежа в Югоизточна Европа.