Що е И.З.И?
Уводни знания
Смисълът на богатството
Какво трябва всеки да знае за икономиката и просперитета?
Стопански феномени и стопанска политика
Пазар и държава
Икономическите софизми на Фредерик Бастиа
Икономически буквар  
"Икономически размисли" на Дуайт Р. Лий
Поуки от стопанската история
Въпроси и отговори
Форум
Полезни връзки

Курсове:

Курс "Как работи пазарът" от проф. Пиер Гарело
Курс "Икономика и права на собственост" от проф. Ричард Строуп


Лекционни курсове към Стопански факултет на Софийски университет

Нова институционална икономика
  от д-р Георги Ганев

Свободата като стопански феномен
Красен Станчев и Лъчезар Богданов


Лекционни курсове към Философски факултет на Софийски университет

Трудният процес на глобализация
Красен Станчев, Георги Ангелов и Мартин Заимов


ИНСТИТУТ
ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО

Преглед на стопанската политика

©
Материалите, публикувани на www.easibulgaria.org са обект на авторско право. Препечатването им става единствено със съгласието на авторите и с изрично позоваване на източника.

Меркатус Център (Mercatus Center at George Mason University)

За организацията:

Центърът Меркатус към университета George Mason е организация с изследователска и образователна цел. Той работи с правителството, експерти и икономически изследователи, свързвайки академичната наука със световната практика. Мисията на центъра е да осигури на индивидите свободно съществуване, мир и просперитет.

Основни проекти на Центъра са:

Проект Отговорност на правителството, Инициатива Глобален просперитет, Интердисциплинарен център за икономическа наука, Проект Социална промяна, Програма Регулативни изследвания, RegRadar.org,.

Най-интересно на страницата:

На страницата може да намерите USAID форум серии за ролята на институциите в подпомагането на икономическия растеж. Сериите се разработват от Меркатус център и USAID, в сътрудничество с Център за институционална реформа в неформалния сектор (Center for Institutional Reform in the Informal Sector, IRIS).