Що е И.З.И?
Уводни знания
Смисълът на богатството
Какво трябва всеки да знае за икономиката и просперитета?
Стопански феномени и стопанска политика
Пазар и държава
Икономическите софизми на Фредерик Бастиа
Икономически буквар  
"Икономически размисли" на Дуайт Р. Лий
Поуки от стопанската история
Въпроси и отговори
Форум
Полезни връзки

Курсове:

Курс "Как работи пазарът" от проф. Пиер Гарело
Курс "Икономика и права на собственост" от проф. Ричард Строуп


Лекционни курсове към Стопански факултет на Софийски университет

Нова институционална икономика
  от д-р Георги Ганев

Свободата като стопански феномен
Красен Станчев и Лъчезар Богданов


Лекционни курсове към Философски факултет на Софийски университет

Трудният процес на глобализация
Красен Станчев, Георги Ангелов и Мартин Заимов


ИНСТИТУТ
ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО

Преглед на стопанската политика

©
Материалите, публикувани на www.easibulgaria.org са обект на авторско право. Препечатването им става единствено със съгласието на авторите и с изрично позоваване на източника.

Международен валутен фонд (International Monetary Fund)

За организацията:

Международният валутен фонд е международна организация, основана през 1946 г. с цел насърчаване на международното валутно сътрудничество, постигане на стабилност на валутните курсове, стимулиране на икономическия растеж и постигане на висока заетост. МВФ осигурява временна финансова и техническа подкрепа за страните-членки. Обикновено финансовата подкрепа е насочена към подпомагане на платежния баланс. Страните, членуващи в МВФ са 183. Интернет-страницата на МВФ е достъпна на английски, немски, френски и испански.

Най-интересно на страницата:

Сред периодични издания на МВФ препоръчваме тримесечното списание "Финанси и развитие" , в което можете да откриете статии, засягащи широк кръг от теми в областта на икономическото развитие, международната икономика и финанси. На страниците на списанието могат да се прочетат прегледи и рецензии на книги. Като периодично издание са включени и докладите на персонала на МВФ (IMF Staff Papers). Тези доклади представляват изследвания по широк кръг от теми.

На страницата могат да се намерят работни доклади, отразяващи икономически изследвания по широк кръг от теми. Анализите са както теоретични, така и емпирични. По-голямата част от докладите са публикувани в пълния си текст, други могат да се поръчват.

На страницата могат да се намерят пълните текстове на докладите на МВФ за отделни страни.

Всички публикации на МВФ могат се търсят по заглавие, автор или тема.

Най-ново на страницата:

Екипът на И.З.И. специално препоръчва следните материали: "Валутни бордове, доверие и макроикономическо поведение" от Луиз Ривера Батиз и Амаду Су,