Що е И.З.И?
Уводни знания
Смисълът на богатството
Какво трябва всеки да знае за икономиката и просперитета?
Стопански феномени и стопанска политика
Пазар и държава
Икономическите софизми на Фредерик Бастиа
Икономически буквар  
"Икономически размисли" на Дуайт Р. Лий
Поуки от стопанската история
Въпроси и отговори
Форум
Полезни връзки

Курсове:

Курс "Как работи пазарът" от проф. Пиер Гарело
Курс "Икономика и права на собственост" от проф. Ричард Строуп


Лекционни курсове към Стопански факултет на Софийски университет

Нова институционална икономика
  от д-р Георги Ганев

Свободата като стопански феномен
Красен Станчев и Лъчезар Богданов


Лекционни курсове към Философски факултет на Софийски университет

Трудният процес на глобализация
Красен Станчев, Георги Ангелов и Мартин Заимов


ИНСТИТУТ
ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО

Преглед на стопанската политика

©
Материалите, публикувани на www.easibulgaria.org са обект на авторско право. Препечатването им става единствено със съгласието на авторите и с изрично позоваване на източника.

Фондация "Херитидж"(The Heritage Foundation)

За организацията:

Фондация "Херитидж" е неправителствена изследователска и образователна организация със седалище във Вашингтон. Основана е през 1973 г. Мисията на фондацията е да формулира и защитава обществени политики, основани на принципите на свободното предприемачество, ограничена държава, индивидуална свобода, традиционни американски ценности и силна национална отбрана. До голяма степен тя може да се определи като "консервативен" мозъчен тръст. Основната дейност е насочена към членовете на Конгреса, политиците от изпълнителната власт, медиите и академичните среди. Фондацията преследва целите си като издава книги, организира лекции и семинари, финансира изследвания и анализи.

Най-интересно на страницата:

Политически новини. Страницата се обновява ежедневно. Новините се публикуват на началната страница в лявата колона.

Библиотека с публикации. В лявата колона са представени най-новите публикации на фондацията. В централното каре на страницата са подредени по-старите материали, които включват лекции, меморандуми, статии и др.

Търсене по теми. Основните области на изследване и публикации за "Херитидж" са социално осигуряване, данъчна реформа и въвеждане на единна ставка за облагане на доходите и печалбите, реформа на здравното осигуряване

Събрани материали по историята и създаването на САЩ. Това са текстове, които разглеждат възникването на американската република и представят ценностите на основателите. Освен това са достъпни и текстовете на конституцията на САЩ и Декларацията за независимост. За улеснение на читателите фондацията поддържа и интерактивен алманах за основополагащите принципи на създаването на САЩ.

Индекс на стопанската свобода. Това е годишен доклад, съставен съвместно с в-к "Уолстрийт Джърнъл". Той представя резултатите от емпирично измерване на икономическата свобода в 155 страни по света. Страницата дава възможност за класифициране и подреждане на данните. Виж също "Индекс на стопанска свобода", публикуван от Института "Фрейзър".

Най-ново на страницата:

"Уроци от кризата в Аржентина", от Ана Айрас и Джери О'Дрискол.