Курсове на И.З.И.

Как работи пазарът: икономическите принципи в действие
Икономика и права на собственост

Основни понятия

Определения, понятия и теории

Дискусия по темата

С автора
Във форума на И.З.И.Авторските лекционни курсове представляват разширение на предлаганите от И.З.И. образователни услуги. Те ще дадат възможност на заинтересованите "студенти" да натрупат подредено познание в различни академични области.

Курсовете не са единствено сборник от текстове. Те съдържат всичко необходимо, което позволява на студента да разбере логиката на темата, да проследи възникването на дадена концепция или възприет принцип чрез препратки към класически текстове, да обобщи знанията си и да направи бърза проверка чрез стандартизирани задачи и въпроси. Интернет страницата на И.З.И. предоставя и място за дискусия с останалите "студенти" и лекторите.

Какво предлагаме:

1. Основен текст към всяка тема, с връзки към основни понятия и литература за по-задълбочено изследване;

2. Набор от преводи на части от класически текстове в областта на икономиката, обществените науки и правото към всяка тема;

3. Връзки към актуални събития, които илюстрират действието на икономическите принципи, представени във всяка тема;

4. Възможност за интерактивна проверка на знанията чрез въпроси и отговори по всяка тема

5. Дискусии във форум-пространството на И.З.И. по темите от курсовете

Текстовете на лекциите са достъпни за всички безплатно на страниците на И.З.И. За по-добро организиране на достъпа до допълнителни материали и участие в дискусиите предвиждаме регистрация, която също е безплатна.

Надяваме се чрез тази услуга да предложим по-добро разбиране на икономическите закономерности за всички, които решат да се възползват.

Всички материали са достъпни безплатно благодарение на финансовата подкрепа на Фондация "Отворено общество" - София.

 
Регистрация:

Регистрацията за лекциите към И.З.И. (безплатна)

Курсове на ИЗИ: главна страница