Що е И.З.И?
Уводни знания
Смисълът на богатството
Какво трябва всеки да знае за икономиката и просперитета?
Стопански феномени и стопанска политика
Пазар и държава
Икономическите софизми на Фредерик Бастиа
Икономически буквар  
"Икономически размисли" на Дуайт Р. Лий
Поуки от стопанската история
Въпроси и отговори
Форум
Полезни връзки

Курсове:

Курс "Как работи пазарът" от проф. Пиер Гарело
Курс "Икономика и права на собственост" от проф. Ричард Строуп


Лекционни курсове към Стопански факултет на Софийски университет

Нова институционална икономика
  от д-р Георги Ганев

Свободата като стопански феномен
Красен Станчев и Лъчезар Богданов


Лекционни курсове към Философски факултет на Софийски университет

Трудният процес на глобализация
Красен Станчев, Георги Ангелов и Мартин Заимов


ИНСТИТУТ
ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО

Преглед на стопанската политика

©
Материалите, публикувани на www.easibulgaria.org са обект на авторско право. Препечатването им става единствено със съгласието на авторите и с изрично позоваване на източника.

Портал "Свободният пазар" (Free-Market.Net)

За организацията:

Порталът е най-богатият източник на информация за свободата. По собственото си определение това е "либертарианският портал". "Либертарианец" в САЩ е този, който поддържа индивидуалната свобода и защита на правото на собственост; в Европа се използва най-точно определението "класически либерал". В икономиката либертарианците поддържат политиката на минимална намеса на правителството, ниски данъци и свободна търговия. Този портал е поддържан от Фондация "Хенри Хазлит". Мисията на организацията е да разпространява идеите на индивидуалната свобода, доброволната размяна и пазарната икономика. Патронът Хенри Хазлит (1894-1993) е един от най-значимите популяризатори на идеите на свободния пазар на 20-ти век чрез своите 10 000 статии, интервюта и есета, както и с книгите си. Най-четената му книга е "Икономика в един урок" (Economics in One Lesson), продадена в над 1 млн. копия.

Най-често използвани услуги на портала: Горещи теми. В дясната колона на началната страница порталът предлага дискусионни публикации по текущи спорни теми.

Търсене по категории. Порталът предлага подредба на наличните електронни ресурси според категорията, например "събития", "списания и периодика", "академични изследвания", "организации", "електронни книги" и т.н.

Търсене по тема. Достъпът до материалите е улеснен чрез групиране по теми, най-популярните сред които са: "обща икономическа теория", "австрийска икономическа школа", "международна икономика", "данъци", "социално осигуряване" и др. под.

Електронни книги, подредени по теми.

Събрани цитати. Тук може да прочетете кратки цитати от известни автори, които синтезират идеите за свободата.

Най-ново на страницата:

Дебатите по реформите в пенсионното осигуряване в САЩ. Текстът разглежда и сравнява позициите на политици и организации по възможното бъдеще на пенсионното осигуряване.