Що е И.З.И?
Уводни знания
Смисълът на богатството
Какво трябва всеки да знае за икономиката и просперитета?
Стопански феномени и стопанска политика
Пазар и държава
Икономическите софизми на Фредерик Бастиа
Икономически буквар  
"Икономически размисли" на Дуайт Р. Лий
Поуки от стопанската история
Въпроси и отговори
Форум
Полезни връзки

Курсове:

Курс "Как работи пазарът" от проф. Пиер Гарело
Курс "Икономика и права на собственост" от проф. Ричард Строуп


Лекционни курсове към Стопански факултет на Софийски университет

Нова институционална икономика
  от д-р Георги Ганев

Свободата като стопански феномен
Красен Станчев и Лъчезар Богданов


Лекционни курсове към Философски факултет на Софийски университет

Трудният процес на глобализация
Красен Станчев, Георги Ангелов и Мартин Заимов


ИНСТИТУТ
ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО

Преглед на стопанската политика

©
Материалите, публикувани на www.easibulgaria.org са обект на авторско право. Препечатването им става единствено със съгласието на авторите и с изрично позоваване на източника.

За организацията:

Институтът "Фрейзър" е канадска неправителствена организация със седалище във Ванкувър. Той е създаден през 1974 г. за да привлече общественото внимание към важната роля на свободния пазар за благосъстоянието на гражданството. Основната дейност на института е да разширява тематиката и предпоставките в дебата по стопанската политика. Областите, на които се отделя най-голямо внимание при изследванията и публикациите са: роля на държавата в икономиката, данъци, свободна търговия, реформа на социалното осигуряване, пазар на труда. Институтът "Фрейзър" е основател на мрежата за стопанска свобода (Economic Freedom Network), която се състои от 55 изследователски института от различни страни, и публикува годишен индекс на стопанската свобода в света.

Най-интересно на страницата:

Книги. Институтът "Фрейзър" е публикувал над 250 книги в своята история, голяма част от които са достъпни на уеб страницата.

Фрейзър Форум. Това е месечното списание на института, в което се публикуват статии по актуални теми от стопанската политика в Канада и света.

Бюлетин "Критични проблеми". Това са периодични публикации на института по избрани теми. Най-често те са повтарящи се изследвания в дадена област, например Измерването на чакането за медицинско обслужване и Измерването на екологични индикатори.

Изследвания на обществената политика. Тук може да се намерят резултатите от изследвания в областта на стопанската политика, образованието, околната среда, фискалната политика.

Индекс на стопанската свобода. Това е годишен доклад, който представя резултатите от емпирично измерване на икономическата свобода в 123 страни по света. Сред инициаторите на индекса е и Милтън Фридмън, носител на Нобелова награда по икономика.

Най-ново на страницата:

"Помощта за бедните: какво не е в ред" от Крис Сарло, публикувано в новия брой на Фрейзър Форум.