Що е И.З.И?
Уводни знания
Смисълът на богатството
Какво трябва всеки да знае за икономиката и просперитета?
Стопански феномени и стопанска политика
Пазар и държава
Икономическите софизми на Фредерик Бастиа
Икономически буквар  
"Икономически размисли" на Дуайт Р. Лий
Поуки от стопанската история
Въпроси и отговори
Форум
Полезни връзки

Курсове:

Курс "Как работи пазарът" от проф. Пиер Гарело
Курс "Икономика и права на собственост" от проф. Ричард Строуп


Лекционни курсове към Стопански факултет на Софийски университет

Нова институционална икономика
  от д-р Георги Ганев

Свободата като стопански феномен
Красен Станчев и Лъчезар Богданов


Лекционни курсове към Философски факултет на Софийски университет

Трудният процес на глобализация
Красен Станчев, Георги Ангелов и Мартин Заимов


ИНСТИТУТ
ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО

Преглед на стопанската политика

©
Материалите, публикувани на www.easibulgaria.org са обект на авторско право. Препечатването им става единствено със съгласието на авторите и с изрично позоваване на източника.

Балканска мрежа (Balkan Network)

За организацията:

Балканската мрежа е обединение на неправителствени организации (една от тях е ИПИ), чиято цел е насърчаване на регионалното сътрудничество, разширяване на възможностите за икономически растеж, подобряване на конкурентноспособността, както и премахване на бариерите пред регионалната търговия. Основател на Балканската мрежа е Chesapeake Associates, с помощта на Американската агенция за международно развитие. Инициативата обхваща страните: България, Македония, Албания, Черна гора и Косово.

Най-интересно на страницата:

" Публикации. Страницата съдържа редица анализи на условията за бизнес в отделните страни и в Югоизточна Европа като цяло. Тези материали могат да бъдат използвани от икономисти, преподаватели или журналисти, които наблюдават или изследват пазарите на Балканите. Всички разработки са достъпни в Интернет. " Статистика. На този адрес можете да намерите подробна статистическа информация за страните от Югоизточна Европа. Страницата е особено подходяща за вътрешно регионални сравнения на макро- показатели.

Най-ново на страницата:

Екипът на И.З.И. Ви препоръчва съвместното изследване на организациите от Балканската мрежа Пречки пред инвестициите, търговията, растежа и конкурентноспособността: Десет казуса на фирми от Балканите. Разработката включва изследване на фирмено ниво (125 фирми) на условията за бизнес и на пречките пред регионалната търговия. Още по-пълна представа за средата за водене на бизнес в Югоизточна Европа се придобива от десетте казуса за дейността на фирми, чиято дейност е съсредоточена основно на Балканите.