Как да разбираме политическите движения?

    Красен Станчев

    Изборите на България през 2001г. ме накараха да помисля за повторно, този път Интернет издание, на книга на Ерик Хофър за природата на масовите движения. Първоначалната идея обаче дойде през 1992-1993г. и принадлежеше на Огнян Пишев. Поводът бяха изборите през 1990-1991г. и последвалата криза на движението СДС.

    Книгата не е нито икономическа, нито политическа. Тя описва какво човек чувства, когато стане част от по-голямо политическо цяло; как вярата и ентусиазмът променят доверието в себе си и собствените професионални и човешки умения. Тя може да помогне да се разбере какво става в политическия живот на България между 1989г. и 2001г. Но не защото описва съвременните политически движения, а защото разказва за всички политически движения от ранното християнство до наши дни. Разбирането на онова, което ни интересува, е наше собствено усилие. Нито Хофър, нито който и да е друг може да замести радикалността на това да бъдеш умен.

    Ерик Хофър живее между 1902-1983г. Син е на германски емигранти. Поради нещастие, Хофър се самообучава и е крайно самобитен и независим мислител.

    Книгата, която предоставям на вашето внимание е написана, когато Хофър е почти 50-годишен и е за първи път издадена през 1951 г. На български тя се появи като издание на Института за пазарна икономика през 1996г. Онова издание бе дело на много хора, които работеха доброволно. Искам специално да спомена преводаческата и редакторска работа на Виолет Цеков, който за съжаление вече не е между живите. към книгата