Най-големите бизнес истории на всички времена/от Даниел Грос и списание "Форбс"/

ПРЕДГОВОР

Това е книга за герои. Не се съмнявайте ни най-малко. Хората, чийто живот е описан тук, заслужават това определение толкова, колкото и всеки войник, атлет, пътешественик или държавник, за когото можете да се сетите. Произвеждайки и продавайки, организирайки и финансирайки, предусещайки и задоволявайки нуждите и желанията на другите, те са повлияли повече от всички - с изключение може би само на шепа исторически личности - върху това кои сме и какво сме днес. Чрез своята дейност мнозина от тях са забогатели - някои неимоверно много. И наистина, имена като Морган, Рокфелер и сега Гейтс са синоними на огромно богатство. Но въпреки завидния успех, описан тук, това далеч не са истории за алчност и скъперничество.

Търговската верига "Уол-Март" предлага на селска Америка, на хората със скромни доходи, по-голям избор и по-високо качество на по-ниски цени. Нейният основател Сам Уолтън става най-богатият човек в света - богатството му възлиза на близо 28 милиарда долара, когато умира през 1992 година - като умножава оскъдните и спечелени с мъка долари на другите. Той подобрява жизнения стандарт на милиони хора. Това е истинското му наследство и то разкрива етичната страна на бизнеса - да бъде в услуга на другите. Без тази етика нито едно предприятие, нито един предприемач не биха могли да успеят.

"Под "успех" трябва да се разбира служба" - това е написал моят дядо Б. С. Форбс във въведението на издадената си през 1917 година книга "Мъжете, които изграждат Америка". В редица отношения настоящата книга произхожда от тази необикновена сбирка с биографични портрети, спечелила му признание. Успехът на книгата му позволява да започне издаването на списание Форбс.

Днес в бизнесжурналистиката, както и в други области, биографиите на известни личности са нещо обичайно. Но в първите десетилетия на ХХ век, преди приноса на моя дядо, отзивите за бизнеса не са съдържали нещо повече от суха статистика. Печатът е отделял малко внимание на хората, скрити зад цифрите. Всъщност Б. С. Форбс става основоположник на нов жанр в журналистиката и обикновено го наричат "очовечител на бизнеса".

Беден шотландски имигрант, който сам си пробива път, моят дядо страстно е вярвал в Америка като в страна на неограничените възможности и в шанса на отделния човек да преуспее. На създадените от него портрети на най-известните личности в тогавашния бизнес той е гледал преди всичко като на поучителни и вдъхновяващи примери за обикновените хора. Това са истории, взети от реалния живот, уроци по основни добродетели като почтеност, себеотрицание, упорит труд, самоувереност, амбиция, смелост и може би преди всичко онова, което в неговата епоха наричали "магарешки инат". Дядо ми е бил убеден, че чрез тези качества всеки би могъл да се издигне. Той съзнавал отлично и какво стои зад фразата "изключителни и възвишени качества" - именно онези, с които блестят личностите от неговите животоописания - както и представените тук.

Малцина са надарените с таланта на Хенри Форд, Джон Джонсън или на Мери Кей Аш. И все пак можем да се стремим и да упорстваме, и тогава без съмнение усилията ни биха били възнаградени в по-голяма степен. Това е същността на посланието, отправено ни от Б. С. Форбс преди 80 години, и на нашето - днес. Не ми хрумва по-добър начин да завърша този предговор освен с един негов цитат: "Как мога да постигна успех? Ето това би искал да знае всеки рационално "мислещ човек".

Четете по-нататък!
Тимоти С. Форбс
28 юли 1996 година