1993 James D. Gwartney and Richard L. Stroup

What Everyone Should Know About Economics and Prosperity

 

ISBN 954-8624-01-X

Стоян Симеонов Стоянов, преводач, 1994

Мария Юли Цветкова, художник на корицата, 1994

Институт за пазарна икономика, 1994

 

 

следва (html)

 

следва (Word)