Част II

  Седем основни източника на икономически прогрес

  1. Частната собственост: хората ще са по-усърдни и по-разумно ще използуват ресурсите, ако собствеността върху имуществото е частна.

  2. Свобода на размяната: политика, която намалява обема на размяната, забавя икономическия прогрес.

  3. Конкурентни пазари: конкуренцията насърчава ефективното използване на ресурсите и осигурява постоянен стимул за иновационни подобрения.

  4. Ефективен капиталов пазар: за да може една нация да реализира потенциала си, тя трябва да има механизъм, способен да насочва капитала в проекти, които създават богатство.

  5. Монетарната стабилност: инфлационната монетарна политика деформира ценовите сигнализатори и подкопава пазарната икономика.

  6. Ниските данъчни ставки: хората ще произвеждат повече, когато им се разреши да задържат по-голяма част от това, което печелят.

  7. Свободната търговия: една нация може да печели от продажбата на стоки, които е в състояние да произвежда при сравнително ниски разходи и използува приходите да купува онова, което би могла да произвежда само при високи разходи.

  Следва