7. Доходът е възнаграждение за предлагането на услуги. на другите. Хората печелят като помагат на другите.

    Хората имат различни способности да произвеждат, различни предпочитания, възможности, професионални умения, склонност да поемат рискове и късмет. Тези различия влияят върху доходите, защото оказват въздействие върху стойността на стоките и услугите, които индивидите са склонни или са в състояние да предлагат другиму.

    Разглеждайки различията между хората, ние не бива да губим представата си за това какво точно представлява доходът. Той е просто компенсацията, получавана в замяна на оказаните на други хора производствени услуги. Онези, които получават високи доходи, осигуряват много неща, които другите ценят. Поуката е, че ако искате да получавате високи доходи най-добре е да решите по какъв начин можете да оказвате значителна помощ на другите. Обратното е също вярно. Ако не сте способен или не желаете да помагате много на останалите хора, доходите ви ще бъдат доста ниски.

    Директната връзка между помощта, оказвана на други хора и получаваните доходи служи на всеки един от нас като силен стимул да придобива такива умения и да развива онези свои дарби, които са високо ценени от другите. Студентите прекарват дълги часове в учене, търпят стреса и правят разходи за образованието си, за да станат, например, лекари, химици или инженери. Други хора се квалифицират и придобиват опит, който ще им помогне да станат електротехници, работници по поддръжката или програмисти. Трети правят инвестиции и започват някакъв бизнес. Защо хората вършат тези неща? Безспорно, много фактори оказват въздействие за взимането на подобни решения. В някои случаи индивидите могат да бъдат мотивирани от силно лично желание да направят света, в който живеем, по-добър. Но главното е, че дори хората, за които доходът е основен мотив, се ръководят от силната подбуда да придобиват умения и да правят инвестиции, ценени от останалите. Предлагането на услуги, които другите хора ценят, е източникът на високите доходи. Ето защо, когато доходите се определят от пазарни принципи, дори индивидите, движени изключително от мотива за лично облагодетелстване, ще имат силен импулс да следят внимателно какво се цени от другите хора.

    Някои са склонни да смятат, че хората, получаващи високи доходи експлоатират останалите. Осъзнаването на факта, че доходът е възнаграждение за оказване на помощ на други хора, лесно разкрива погрешността на това схващане. Онези, които получават високи доходи, почти винаги повишават благосъстоянието на голям брой хора. Актьорите, певците и атлетите имат високи доходи, защото милиони хора са готови да платят, за да гледат техните изпълнения. Предприемачите, постигащи големи успехи, дължат това на факта, че изделията им са на достъпни за милиони потребители цени. Покойният Сам Уолтън (основател на веригата магазини "Уолмарт") стана най-богатия човек в Съединените щати, защото намери решение на въпроса как да управлява по-ефективно големи количества стоки и успя да въведе и в малките американски градове отстъпките в цените на фирмени стоки. По-късно Бил Гейтс, основателят и президентът на Mикрософт, се издигна до върха на списъка на четиристотинте най-богати хора в света на списание "Форбс" като разработи продукт, който радикално подобри ефективността и съвместимостта на компютрите. Милиони потребители, които никога не са и чували за Уолтън или Гейтс, въпреки това са облагодетелствани от техните предприемачески таланти и евтини продукти. Уолтън и Гейтс станаха много богати, защото помогнаха на много хора.

    Следва